Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML2001) och utbildningsnivå 2010

Yrkesklassificering Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare (%) Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 419 306 100 2 778 2 525
Grundnivå 31 806 7 2 139 2 063
Mellannivå 165 206 39 2 298 2 213
Lägsta högre nivå 76 677 18 2 699 2 596
Lägsta högskolenivå 64 846 15 2 871 2 712
Högre högskolenivå 75 731 18 3 782 3 506
Forskarutbildningsnivå 5 040 1 5 313 5 173
1 Chefer och högre tjänstemän Totalt 12 180 100 4 368 4 190
Grundnivå 71 0 3 801 3 153
Mellannivå 563 4 3 300 3 148
Lägsta högre nivå 2 063 16 3 300 3 144
Lägsta högskolenivå 2 788 22 3 894 3 711
Högre högskolenivå 6 129 50 4 873 4 674
Forskarutbildningsnivå 566 4 6 176 5 717
2 Specialister Totalt 126 485 100 3 417 3 227
Grundnivå 1 712 1 2 748 2 610
Mellannivå 10 373 8 2 700 2 552
Lägsta högre nivå 15 172 12 2 907 2 865
Lägsta högskolenivå 28 368 22 3 022 2 978
Högre högskolenivå 66 480 52 3 711 3 462
Forskarutbildningsnivå 4 380 3 5 217 5 092
3 Experter Totalt 90 443 100 2 661 2 564
Grundnivå 2 471 2 2 383 2 292
Mellannivå 15 948 17 2 395 2 289
Lägsta högre nivå 42 224 46 2 752 2 640
Lägsta högskolenivå 27 945 30 2 681 2 582
Högre högskolenivå 1 804 2 2 909 2 796
Forskarutbildningsnivå 51 0 3 383 3 313
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. Totalt 23 536 100 2 186 2 165
Grundnivå 3 086 13 2 144 2 129
Mellannivå 9 861 41 2 153 2 141
Lägsta högre nivå 8 453 35 2 229 2 200
Lägsta högskolenivå 1 629 6 2 182 2 118
Högre högskolenivå 491 2 2 314 2 185
Forskarutbildningsnivå 16 0 2 103 2 008
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. Totalt 117 611 100 2 309 2 237
Grundnivå 12 120 10 2 076 2 012
Mellannivå 94 463 80 2 326 2 257
Lägsta högre nivå 6 861 5 2 352 2 276
Lägsta högskolenivå 3 537 3 2 483 2 394
Högre högskolenivå 614 0 2 440 2 202
Forskarutbildningsnivå 16 0 2 427 2 368
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 5 068 100 2 351 2 355
Grundnivå 1 124 22 2 273 2 288
Mellannivå 3 597 71 2 361 2 370
Lägsta högre nivå 219 4 2 479 2 475
Lägsta högskolenivå 104 2 2 402 2 370
Högre högskolenivå 24 0 2 320 2 177
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare Totalt 2 320 100 2 232 2 164
Grundnivå 417 18 2 147 2 110
Mellannivå 1 670 72 2 203 2 160
Lägsta högre nivå 150 6 2 567 2 518
Lägsta högskolenivå 67 2 2 462 2 392
Högre högskolenivå 15 0 2 741 2 980
Forskarutbildningsnivå 1 0         ..         ..
8 Process- och transportarbetare Totalt 2 130 100 2 371 2 278
Grundnivå 638 30 2 374 2 265
Mellannivå 1 332 62 2 358 2 279
Lägsta högre nivå 123 5 2 472 2 337
Lägsta högskolenivå 29 1 2 422 2 273
Högre högskolenivå 8 0 2 606 2 272
9 Övriga arbetstagare Totalt 39 533 100 2 016 1 961
Grundnivå 10 167 25 1 989 1 940
Mellannivå 27 399 69 2 010 1 966
Lägsta högre nivå 1 412 3 2 112 1 995
Lägsta högskolenivå 379 1 2 254 1 998
Högre högskolenivå 166 0 2 920 2 224
Forskarutbildningsnivå 10 0 2 746 2 055

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 1b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML2001) och utbildningsnivå 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_003_sv.html