Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering (AML2010) 2010

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare (%) Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 419 306 100 2 778 2 525
1 Chefer 10 605 2 4 437 4 271
2 Specialister 124 647 29 3 432 3 240
3 Experter 92 793 22 2 675 2 575
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 24 139 5 2 190 2 169
5 Service- och försäljningspersonal 123 099 29 2 289 2 219
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 5 020 1 2 364 2 361
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 740 0 2 239 2 169
8 Process- och transportarbetare 1 515 0 2 382 2 302
9 Övriga arbetstagare 33 754 8 1 987 1 941
Okänt 994 0 3 143 2 904
01 Allmän avt. Yrken totalt 312 945 100 2 494 2 362
1 Chefer 7 312 2 4 215 3 743
2 Specialister 41 206 13 2 883 2 748
3 Experter 84 888 27 2 651 2 556
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 23 245 7 2 186 2 168
5 Service- och försäljningspersonal 115 822 37 2 276 2 211
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 641 1 2 356 2 355
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 527 0 2 128 2 056
8 Process- och transportarbetare 1 163 0 2 427 2 398
9 Övriga arbetstagare 33 378 10 1 985 1 940
Okänt 763 0 3 061 2 788
02 Lärare Yrken totalt 65 946 100 3 462 3 401
1 Chefer 2 476 3 4 832 4 798
2 Specialister 63 221 95 3 402 3 372
3 Experter 81 0 3 695 3 729
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 46 0 2 490 2 286
5 Service- och försäljningspersonal 8 0 3 003 2 899
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 0         ..         ..
Okänt 112 0 3 393 3 162
03 Tekniska Yrken totalt 24 976 100 2 821 2 712
1 Chefer 631 2 4 470 4 327
2 Specialister 5 021 20 3 458 3 427
3 Experter 7 802 31 2 893 2 865
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 845 3 2 289 2 183
5 Service- och försäljningspersonal 7 264 29 2 457 2 410
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 379 1 2 427 2 438
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 208 8 2 256 2 181
8 Process- och transportarbetare 352 1 2 243 2 129
9 Övriga arbetstagare 373 1 2 147 2 055
Okänt 101 0 3 169 3 106
04 Läkare Yrken totalt 14 548 100 5 503 5 574
1 Chefer 184 1 7 786 7 829
2 Specialister 14 339 98 5 464 5 555
3 Experter 6 0 6 073 7 037
5 Service- och försäljningspersonal 1 0         ..         ..
Okänt 18 0 4 987 5 074
05 Övriga Yrken totalt 891 100 2 767 2 701
1 Chefer 2 0         ..         ..
2 Specialister 860 96 2 775 2 714
3 Experter 16 1 2 498 2 505
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 3 0         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 4 0         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 0         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 3 0         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 2b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering (AML2010) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_007_sv.html