Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter näringsgrenklassificering 2010

Korrigerad 3.5.2011. TOL2008-näringsgrensindelningen har kompletterats.
Näringsgren-klassificering Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 419 306 361 318 2 778 2 525
Kvinnor 340 401 291 001 2 658 2 456
Män 78 905 70 317 3 248 2 986
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Totalt 4 250 2 358 2 379 2 374
Kvinnor 2 200 1 130 2 357 2 336
Män 2 050 1 228 2 398 2 401
02 Skogsbruk Totalt 579 565 2 759 2 659
Kvinnor 51 49 2 758 2 657
Män 528 516 2 759 2 660
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar Totalt 78 68 2 559 2 291
Kvinnor 53 46 2 477 2 228
Män 25 22 2 724 2 480
33 Reparation och installation av maskiner och apparater Totalt 76 70 2 207 2 197
Kvinnor 7 5 2 184 2 179
Män 69 65 2 209 2 201
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 130 1 040 3 343 3 219
Kvinnor 334 297 2 889 2 683
Män 796 743 3 520 3 384
36 Vattenförsörjning Totalt 881 822 2 771 2 594
Kvinnor 227 207 2 544 2 302
Män 654 615 2 849 2 781
37 Avloppsrening Totalt 179 165 2 550 2 369
Kvinnor 37 35 2 451 2 276
Män 142 130 2 577 2 425
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 105 98 2 950 2 746
Kvinnor 34 34 2 555 2 370
Män 71 64 3 140 3 090
41 Byggande av hus Totalt 386 337 3 239 3 137
Kvinnor 91 73 3 227 3 070
Män 295 264 3 243 3 142
42 Anläggningsarbeten Totalt 152 137 2 902 2 875
Kvinnor 64 57 2 561 2 467
Män 88 80 3 159 3 043
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 586 516 2 601 2 317
Kvinnor 228 202 2 498 2 245
Män 358 314 2 662 2 420
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 52 49 2 334 2 236
Kvinnor 6 4 2 077 2 154
Män 46 45 2 358 2 261
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Totalt 54 27 2 786 2 388
Kvinnor 42 25 2 864 2 388
Män 12 2 2 041 2 041
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 702 600 2 622 2 516
Kvinnor 175 133 2 546 2 385
Män 527 467 2 641 2 539
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 754 711 2 916 2 690
Kvinnor 249 228 2 488 2 286
Män 505 483 3 112 2 879
56 Restaurang-, catering och barverksamhet Totalt 10 140 8 540 2 079 2 016
Kvinnor 9 620 8 089 2 079 2 017
Män 520 451 2 087 2 004
62 IT-tjänster Totalt 585 550 2 886 2 686
Kvinnor 220 203 2 806 2 650
Män 365 347 2 932 2 715
68 Fastighetsverksamhet Totalt 496 443 2 431 2 239
Kvinnor 315 273 2 162 2 047
Män 181 170 2 794 2 774
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet Totalt 80 75 2 830 2 739
Kvinnor 63 59 2 732 2 699
Män 17 16 3 197 2 999
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 10 610 9 655 2 813 2 600
Kvinnor 5 339 4 732 2 530 2 274
Män 5 271 4 923 3 074 2 994
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 297 273 2 545 2 456
Kvinnor 230 208 2 526 2 428
Män 67 65 2 604 2 467
75 Veterinärverksamhet Totalt 238 198 2 612 2 443
Kvinnor 169 143 2 611 2 426
Män 69 55 2 614 2 508
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst Totalt 383 140 2 460 2 344
Kvinnor 227 108 2 502 2 360
Män 156 32 2 326 2 217
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 10 860 9 141 2 101 1 941
Kvinnor 7 458 6 073 1 985 1 890
Män 3 402 3 068 2 311 2 099
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Totalt 314 279 2 466 2 220
Kvinnor 275 242 2 379 2 156
Män 39 37 3 054 2 803
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 44 106 38 688 2 855 2 548
Kvinnor 30 497 26 336 2 683 2 405
Män 13 609 12 352 3 207 2 899
85 Utbildning Totalt 88 172 74 246 3 235 3 243
Kvinnor 63 425 52 114 3 132 3 168
Män 24 747 22 132 3 469 3 422
86 Hälso- och sjukvård Totalt 127 840 109 870 2 913 2 586
Kvinnor 112 644 96 241 2 782 2 551
Män 15 196 13 629 3 814 3 092
87 Vård och omsorg med boende Totalt 26 621 23 093 2 549 2 509
Kvinnor 24 524 21 220 2 540 2 504
Män 2 097 1 873 2 651 2 585
88 Öppna sociala insatser Totalt 76 235 67 858 2 294 2 220
Kvinnor 72 963 65 093 2 282 2 216
Män 3 272 2 765 2 558 2 361
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet Totalt 3 129 2 874 2 516 2 415
Kvinnor 2 199 1 981 2 403 2 326
Män 930 893 2 740 2 643
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. Totalt 6 547 5 507 2 378 2 237
Kvinnor 5 199 4 340 2 380 2 241
Män 1 348 1 167 2 373 2 227
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 1 476 1 254 2 268 2 196
Kvinnor 623 498 2 166 2 144
Män 853 756 2 333 2 266
Näringsgrenen okänd Totalt 1 167 1 032 3 052 2 841
Kvinnor 590 506 2 919 2 762
Män 577 526 3 175 2 936

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 3a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter näringsgrenklassificering 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_009_sv.html