Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2010

Korrigerad 3.5.2011. TOL2008-näringsgrensindelningen har kompletterats.
Näringsgren Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i näringsgrenen (%) Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 419 306 100 2 778 2 525
Grundnivå 31 806 7 2 139 2 063
Mellannivå 165 206 39 2 298 2 213
Lägsta högre nivå 76 677 18 2 699 2 596
Lägsta högskolenivå 64 846 15 2 871 2 712
Högre högskolenivå 75 731 18 3 782 3 506
Forskarutbildningsnivå 5 040 1 5 313 5 173
A Jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 4 829 100 2 451 2 409
Grundnivå 962 19 2 306 2 295
Mellannivå 3 445 71 2 432 2 416
Lägsta högre nivå 249 5 2 714 2 615
Lägsta högskolenivå 136 2 2 706 2 628
Högre högskolenivå 37 0 4 002 3 920
B Utvinning av mineral Totalt 1 100         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 100         ..         ..
C Tillverkning Totalt 154 100 2 381 2 215
Grundnivå 38 24 2 183 2 136
Mellannivå 75 48 2 311 2 217
Lägsta högre nivå 25 16 2 286 2 228
Lägsta högskolenivå 11 7 2 907 2 693
Högre högskolenivå 5 3         ..         ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 130 100 3 343 3 219
Grundnivå 115 10 2 676 2 525
Mellannivå 354 31 2 748 2 680
Lägsta högre nivå 265 23 3 331 3 335
Lägsta högskolenivå 223 19 3 658 3 578
Högre högskolenivå 169 15 4 504 4 268
Forskarutbildningsnivå 4 0         ..         ..
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering Totalt 1 165 100 2 751 2 554
Grundnivå 137 11 2 330 2 235
Mellannivå 486 41 2 404 2 317
Lägsta högre nivå 307 26 2 866 2 927
Lägsta högskolenivå 172 14 3 264 3 207
Högre högskolenivå 60 5 4 281 4 168
Forskarutbildningsnivå 3 0         ..         ..
F Byggverksamhet Totalt 1 124 100 2 865 2 802
Grundnivå 180 16 2 190 2 105
Mellannivå 397 35 2 314 2 230
Lägsta högre nivå 290 25 3 071 3 072
Lägsta högskolenivå 174 15 3 529 3 486
Högre högskolenivå 82 7 4 106 4 184
Forskarutbildningsnivå 1 0         ..         ..
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 106 100 2 473 2 313
Grundnivå 22 20 1 974 1 936
Mellannivå 51 48 2 136 2 111
Lägsta högre nivå 17 16 2 903 2 889
Lägsta högskolenivå 11 10 2 859 2 466
Högre högskolenivå 5 4         ..         ..
H Transport och magasinering Totalt 1 456 100 2 785 2 602
Grundnivå 364 25 2 579 2 479
Mellannivå 696 47 2 571 2 553
Lägsta högre nivå 213 14 2 840 2 723
Lägsta högskolenivå 121 8 3 529 3 396
Högre högskolenivå 61 4 4 534 4 667
Forskarutbildningsnivå 1 0         ..         ..
I Hotell- och restaurangverksamhet Totalt 10 153 100 2 079 2 016
Grundnivå 1 195 11 1 937 1 918
Mellannivå 7 988 78 2 061 2 016
Lägsta högre nivå 659 6 2 260 2 157
Lägsta högskolenivå 271 2 2 469 2 346
Högre högskolenivå 39 0 3 306 3 371
Forskarutbildningsnivå 1 0         ..         ..
J Informations- och kommunikationsverksamhet Totalt 593 100 2 893 2 689
Grundnivå 42 7 2 329 2 222
Mellannivå 201 33 2 469 2 372
Lägsta högre nivå 107 18 2 786 2 644
Lägsta högskolenivå 119 20 2 978 2 912
Högre högskolenivå 116 19 3 768 3 683
Forskarutbildningsnivå 8 1 4 018 3 838
L Fastighetsverksamhet Totalt 496 100 2 431 2 239
Grundnivå 120 24 1 917 1 821
Mellannivå 221 44 2 087 2 052
Lägsta högre nivå 75 15 2 853 3 003
Lägsta högskolenivå 54 10 3 157 3 036
Högre högskolenivå 25 5 3 648 3 809
Forskarutbildningsnivå 1 0         ..         ..
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 11 225 100 2 804 2 593
Grundnivå 1 205 10 2 245 2 173
Mellannivå 3 897 34 2 232 2 152
Lägsta högre nivå 2 526 22 2 796 2 808
Lägsta högskolenivå 2 005 17 3 298 3 251
Högre högskolenivå 1 542 13 3 873 3 783
Forskarutbildningsnivå 50 0 4 519 4 659
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Totalt 11 558 100 2 117 1 950
Grundnivå 3 045 26 1 930 1 890
Mellannivå 6 866 59 1 996 1 929
Lägsta högre nivå 977 8 2 584 2 526
Lägsta högskolenivå 459 4 2 994 2 997
Högre högskolenivå 203 1 3 671 3 575
Forskarutbildningsnivå 8 0 4 044 4 155
O Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 44 106 100 2 855 2 548
Grundnivå 3 470 7 2 274 2 204
Mellannivå 15 376 34 2 431 2 311
Lägsta högre nivå 9 472 21 2 571 2 405
Lägsta högskolenivå 7 198 16 2 933 2 742
Högre högskolenivå 8 234 18 3 965 3 630
Forskarutbildningsnivå 356 0 5 065 4 523
P Utbildning Totalt 88 172 100 3 235 3 243
Grundnivå 2 648 3 2 236 2 039
Mellannivå 17 426 19 2 247 2 082
Lägsta högre nivå 7 651 8 2 738 2 604
Lägsta högskolenivå 14 875 16 3 309 3 324
Högre högskolenivå 44 189 50 3 522 3 444
Forskarutbildningsnivå 1 383 1 4 467 4 449
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Totalt 230 696 100 2 669 2 445
Grundnivå 16 862 7 2 107 2 050
Mellannivå 103 367 44 2 318 2 244
Lägsta högre nivå 51 613 22 2 727 2 630
Lägsta högskolenivå 37 040 16 2 654 2 544
Högre högskolenivå 18 693 8 4 496 4 032
Forskarutbildningsnivå 3 121 1 5 900 5 916
R Kultur, nöje och fritid Totalt 11 152 100 2 403 2 284
Grundnivå 1 275 11 2 274 2 182
Mellannivå 4 034 36 2 243 2 162
Lägsta högre nivå 1 965 17 2 302 2 192
Lägsta högskolenivå 1 781 16 2 451 2 408
Högre högskolenivå 2 015 18 2 791 2 656
Forskarutbildningsnivå 82 0 3 037 2 861
S Annan serviceverksamhet Totalt 19 100 1 929 1 922
Grundnivå 6 31 1 921 1 887
Mellannivå 12 63 1 931 1 936
Lägsta högre nivå 1 5         ..         ..
T Förvärvsarb i hush; hush prod av varor o tjänster, eget bruk Totalt 1 100         ..         ..
Mellannivå 1 100         ..         ..
U Verksamh vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 3 100         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 33         ..         ..
Högre högskolenivå 2 66         ..         ..
Ökand Totalt 1 167 100 3 052 2 841
Grundnivå 120 10 2 255 2 127
Mellannivå 313 26 2 382 2 223
Lägsta högre nivå 264 22 2 989 2 908
Lägsta högskolenivå 195 16 3 211 3 128
Högre högskolenivå 254 21 4 032 3 729
Forskarutbildningsnivå 21 1 4 690 4 187

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_010_sv.html