Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner i de största näringsgrenarna 2010

Korrigerad 3.5.2011. TOL2008-näringsgrensindelningen har kompletterats.
Näringsgren Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 419 306 361 318 2 778 2 525
Kvinnor 340 401 291 001 2 658 2 456
Män 78 905 70 317 3 248 2 986
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 4 188 2 302 2 378 2 371
Kvinnor 2 154 1 089 2 356 2 333
Män 2 034 1 213 2 398 2 400
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 10 078 8 497 2 080 2 017
Kvinnor 9 558 8 046 2 079 2 017
Män 520 451 2 087 2 004
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 10 137 9 216 2 806 2 571
Kvinnor 5 031 4 449 2 512 2 261
Män 5 106 4 767 3 069 2 988
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 6 101 5 201 2 161 1 996
Kvinnor 3 242 2 580 2 004 1 898
Män 2 859 2 621 2 301 2 101
8121 Lokalvård Totalt 3 067 2 496 1 918 1 867
Kvinnor 2 899 2 350 1 921 1 869
Män 168 146 1 871 1 784
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 16 641 14 882 2 989 2 486
Kvinnor 12 176 10 864 2 719 2 372
Män 4 465 4 018 3 708 3 296
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 21 101 17 737 2 716 2 450
Kvinnor 17 028 14 346 2 659 2 429
Män 4 073 3 391 2 950 2 570
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 5 065 4 979 2 947 2 887
Kvinnor 462 427 2 678 2 650
Män 4 603 4 552 2 970 2 889
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 33 863 27 507 3 104 3 145
Kvinnor 27 196 21 445 3 026 3 085
Män 6 667 6 062 3 374 3 347
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 22 130 19 340 3 443 3 455
Kvinnor 15 789 13 556 3 354 3 400
Män 6 341 5 784 3 647 3 611
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 19 806 17 142 3 218 3 240
Kvinnor 11 475 9 831 3 088 3 119
Män 8 331 7 311 3 390 3 365
8542 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå Totalt 3 347 2 908 3 658 3 758
Kvinnor 2 010 1 747 3 499 3 625
Män 1 337 1 161 3 900 4 070
8610 Sluten sjukvård Totalt 82 664 71 575 2 947 2 662
Kvinnor 70 755 60 797 2 811 2 616
Män 11 909 10 778 3 706 3 077
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 42 151 35 843 2 866 2 497
Kvinnor 39 040 33 146 2 751 2 479
Män 3 111 2 697 4 234 3 358
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 11 201 9 615 2 502 2 474
Kvinnor 10 754 9 255 2 506 2 477
Män 447 360 2 408 2 310
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 5 430 4 658 2 535 2 488
Kvinnor 4 680 3 970 2 522 2 487
Män 750 688 2 611 2 514
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 6 285 5 480 2 529 2 501
Kvinnor 5 949 5 183 2 526 2 498
Män 336 297 2 594 2 547
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 3 651 3 291 2 730 2 698
Kvinnor 3 088 2 764 2 701 2 675
Män 563 527 2 876 2 867
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 18 048 15 441 2 413 2 357
Kvinnor 17 282 14 802 2 412 2 360
Män 766 639 2 442 2 269
8891 Barndagvård Totalt 47 851 43 621 2 182 2 138
Kvinnor 46 786 42 657 2 174 2 135
Män 1 065 964 2 508 2 364
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 9 215 7 789 2 631 2 482
Kvinnor 7 837 6 687 2 625 2 485
Män 1 378 1 102 2 665 2 436
9001 Artistisk verksamhet Totalt 2 933 2 699 2 503 2 407
Kvinnor 2 066 1 863 2 388 2 302
Män 867 836 2 732 2 642
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 5 183 4 358 2 377 2 229
Kvinnor 4 266 3 572 2 379 2 236
Män 917 786 2 368 2 206

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner i de största näringsgrenarna 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_011_sv.html