Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2010

Åldergrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i åldersgrupp (%) Medeltal Median
Totalt Totalt 419 306 100 2 778 2 525
Grundnivå 31 806 7 2 139 2 063
Mellannivå 165 206 39 2 298 2 213
Lägsta högre nivå 76 677 18 2 699 2 596
Lägsta högskolenivå 64 846 15 2 871 2 712
Högre högskolenivå 75 731 18 3 782 3 506
Forskarutbildningsnivå 5 040 1 5 313 5 173
Under 20 Totalt 1 476 100 2 043 2 000
Grundnivå 1 462 99 2 043 2 000
Mellannivå 14 0 2 017 2 001
20 - 24 Totalt 12 190 100 2 176 2 130
Grundnivå 1 568 12 1 983 1 950
Mellannivå 9 171 75 2 136 2 089
Lägsta högre nivå 4 0 3 002 3 002
Lägsta högskolenivå 1 421 11 2 480 2 400
Högre högskolenivå 25 0 2 777 2 757
Forskarutbildningsnivå 1 0 2 775 2 775
25 - 29 Totalt 29 879 100 2 503 2 392
Grundnivå 1 325 4 2 151 2 033
Mellannivå 12 713 42 2 282 2 146
Lägsta högre nivå 43 0 2 478 2 466
Lägsta högskolenivå 10 921 36 2 512 2 419
Högre högskolenivå 4 849 16 3 023 2 885
Forskarutbildningsnivå 28 0 3 574 3 230
30 - 34 Totalt 38 233 100 2 651 2 548
Grundnivå 1 414 3 2 139 2 039
Mellannivå 12 249 32 2 248 2 156
Lägsta högre nivå 1 781 4 2 545 2 464
Lägsta högskolenivå 12 352 32 2 621 2 503
Högre högskolenivå 10 162 26 3 124 2 990
Forskarutbildningsnivå 275 0 3 876 3 589
35 - 39 Totalt 43 549 100 2 763 2 593
Grundnivå 1 738 4 2 173 2 058
Mellannivå 13 925 32 2 271 2 177
Lägsta högre nivå 7 916 18 2 608 2 512
Lägsta högskolenivå 8 080 18 2 697 2 568
Högre högskolenivå 11 336 26 3 430 3 204
Forskarutbildningsnivå 554 1 4 457 4 119
40 - 44 Totalt 54 754 100 2 826 2 583
Grundnivå 2 301 4 2 141 2 044
Mellannivå 19 440 35 2 287 2 194
Lägsta högre nivå 12 085 22 2 635 2 541
Lägsta högskolenivå 7 388 13 2 818 2 647
Högre högskolenivå 12 799 23 3 728 3 468
Forskarutbildningsnivå 741 1 5 035 5 033
45 - 49 Totalt 65 060 100 2 825 2 547
Grundnivå 2 968 4 2 175 2 087
Mellannivå 26 718 41 2 312 2 224
Lägsta högre nivå 14 809 22 2 666 2 560
Lägsta högskolenivå 7 041 10 2 923 2 751
Högre högskolenivå 12 635 19 3 937 3 660
Forskarutbildningsnivå 889 1 5 318 5 338
50 - 54 Totalt 70 036 100 2 844 2 551
Grundnivå 4 796 6 2 178 2 098
Mellannivå 29 204 41 2 323 2 236
Lägsta högre nivå 17 484 25 2 725 2 616
Lägsta högskolenivå 7 073 10 3 196 3 154
Högre högskolenivå 10 520 15 4 191 3 879
Forskarutbildningsnivå 959 1 5 669 5 535
55 - 59 Totalt 65 646 100 2 855 2 547
Grundnivå 7 244 11 2 117 2 053
Mellannivå 27 013 41 2 327 2 244
Lägsta högre nivå 14 845 22 2 759 2 655
Lägsta högskolenivå 7 315 11 3 414 3 350
Högre högskolenivå 8 312 12 4 350 3 997
Forskarutbildningsnivå 917 1 5 697 5 474
60 - 64 Totalt 36 796 100 2 859 2 478
Grundnivå 6 663 18 2 140 2 070
Mellannivå 14 275 38 2 334 2 244
Lägsta högre nivå 7 383 20 2 793 2 701
Lägsta högskolenivå 3 097 8 3 522 3 418
Högre högskolenivå 4 778 13 4 539 4 155
Forskarutbildningsnivå 600 1 5 858 5 784
Över 65 Totalt 1 687 100 3 122 2 690
Grundnivå 327 19 2 302 2 138
Mellannivå 484 28 2 367 2 237
Lägsta högre nivå 327 19 2 893 2 859
Lägsta högskolenivå 158 9 3 444 3 353
Högre högskolenivå 315 18 4 517 4 128
Forskarutbildningsnivå 76 4 5 938 6 142

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 6a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_014_sv.html