Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML2001) 2010

Korrigering 3.5.2011. Uppgifterna i kolumnerna Medeltal och Median har korrigerats.
Yrkesklassificering Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 13 180 13,20 13,21
Kvinnor 1 997 11,93 11,90
Män 11 183 13,41 13,37
21 Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik Totalt 17 13,94 13,93
Kvinnor 2         ..         ..
Män 15 13,89 13,36
24 Specialister inom övriga branscher Totalt 15 13,59 14,03
Kvinnor 1         ..         ..
Män 14 13,54 13,27
31 Experter inom naturvetenskaper och teknik Totalt 668 14,40 14,36
Kvinnor 129 13,12 13,18
Män 539 14,70 14,59
32 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård Totalt 8 14,32 14,62
Kvinnor 1         ..         ..
Män 7 14,69 14,62
34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar Totalt 46 12,79 12,66
Kvinnor 15 11,53 12,00
Män 31 13,15 13,64
41 Kontorspersonal Totalt 146 13,53 13,53
Kvinnor 40 12,90 13,30
Män 106 13,76 13,69
51 Service- och omsorgspersonal Totalt 53 12,63 12,37
Kvinnor 26 12,68 11,82
Män 27 12,60 12,82
61 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 1 916 11,42 11,51
Kvinnor 748 11,47 11,45
Män 1 168 11,40 11,64
71 Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare Totalt 3 219 13,96 13,85
Kvinnor 63 13,10 13,24
Män 3 156 13,98 13,86
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 085 14,72 14,49
Kvinnor 13 12,76 13,33
Män 1 072 14,73 14,50
73 Personal inom finmekanik och konstindustri Totalt 29 14,45 14,33
Kvinnor 3         ..         ..
Män 26 14,52 14,39
74 Övriga hantverksarbetare Totalt 80 12,63 13,16
Kvinnor 27 10,28 9,66
Män 53 12,79 13,32
81 Processarbetare Totalt 245 14,91 14,38
Kvinnor 1         ..         ..
Män 244 14,91 14,37
82 Tillverkare och hopsättare, industriprodukter Totalt 50 12,30 12,38
Kvinnor 22 9,41 8,84
Män 28 14,25 15,30
83 Förare m.fl. Totalt 1 344 13,16 13,16
Kvinnor 34 12,46 12,70
Män 1 310 13,18 13,17
91 Övrig servicepersonal Totalt 2 002 13,17 12,93
Kvinnor 497 12,31 11,83
Män 1 505 13,43 13,18
92 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk Totalt 242 12,15 12,24
Kvinnor 123 11,99 11,86
Män 119 12,31 12,55
93 Medhjälpare inom industrin m.fl. Totalt 1 778 12,36 12,55
Kvinnor 203 11,42 12,14
Män 1 575 12,46 12,61
Ökand Totalt 229 12,03 12,99
Kvinnor 47 10,51 9,85
Män 182 12,40 13,27

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 7. Timsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML2001) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_017_sv.html