Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.4.2011

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010


Korjattu 3.5.2011
Lukuja on korjattu tuntipalkkaisten osalta, ja liitetaulukot 7 ja 8 sekä kuvio 5. on päivitetty korjattujen lukujen mukaisiksi. Lisäksi TOL2008-toimialaluokitusta on täydennetty ja liitetaulukot 3a, 3b ja 3c on päivitetty. Tekstiin tehdyt korjaukset on merkitty punaisella.
Painettu julkaisu on tehty korjatuilla luvuilla.

Lisätietoja: Laura Hulkko, p. (09) 1734 2611

Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2010 kuntasektorilla työskenteli yhteensä 419 306 kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli 2 778 euroa, miehillä 3 248 euroa ja naisilla 2 658 euroa. Tuntipalkkaisia palkansaajia oli kuntasektorilla yhteensä 13 180 henkilöä. Säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin 13,20 euroa, miehillä 13,41 euroa ja naisilla 11,93 euroa.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien sukupuolijakauma ammattiluokittain (AML2010) vuonna 2010

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien sukupuolijakauma ammattiluokittain (AML2010) vuonna 2010

Kuntasektorin palkansaajien ammattijakauma on miehillä ja naisilla erilainen. Miehistä lähes puolet työskenteli joko johtajina tai erityisasiantuntijoina, naisilla suurin ryhmä oli palvelu- ja myyntityöntekijät, joka tarkoittaa kunta-alalla lähinnä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä. Asiantuntija-ammateissa työskenteli lähes yhtä suuri osuus miehistä ja naisista, mutta ryhmän sisällä oli suurta vaihtelua. Esimerkiksi luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat sekä informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat olivat selvästi miesvaltaisia ryhmiä, kun taas terveydenhuollon asiantuntijat sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat olivat lähes kaikki naisia.

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoon, joka kerätään kunnista ja kuntayhtymistä vuosittain koskien lokakuun henkilöstöä. Vuoden 2010 tilastossa on mukana kaikkiaan 493 kunnan ja kuntayhtymän tiedot.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (772,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tie_001_fi.html