Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Säännöllisen työajan ansio oli kuntasektorin kuukausipalkkaisilla keskimäärin 2 848 euroa lokakuussa 2011

Kuntasektorin palkkatilaston mukaan kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli täyttä palkkaa saavilla kokoaikaisilla palkansaajilla 2 848 euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen säännöllisen työajan keskiansio oli 2,5 prosenttia korkeampi.

Kuvio 1. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio vuosina 2002–2011

Kuvio 1. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio vuosina 2002–2011

Kuntasektorin palkkatilaston mukaan kuukausipalkkaisten kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana hieman yli 2 000 eurosta yli 2 800 euroon.

Kuvio 2. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio sopimusaloittain vuonna 2011

Kuvio 2. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio sopimusaloittain vuonna 2011

Säännöllisen työajan ansio vaihteli sopimusaloittain. Matalin säännöllisen työajan keskiansio oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimusalalla, jossa työskentelee valtaosa kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Korkein säännöllisen työajan keskiansio oli lääkärisopimuksen piirissä olevilla palkansaajilla.

Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ammattiluokittain vuonna 2011

Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ammattiluokittain vuonna 2011

Säännöllisen työajan keskiansio vaihteli myös ammattiluokittain. Korkein se oli johtajilla ja erityisasiantuntijoilla. Matalin säännöllisen työajan keskiansio oli muut työntekijät -ammattiluokan palkansaajilla, johon kuuluu kuntasektorilla eniten siivoojia ja avustavia ruokapalvelutyöntekijöitä.

Kuvio 4. Kuntasektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2011

Kuvio 4. Kuntasektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2011

Lokakuussa 2011 kuntasektorilla työskenteli yli 427 000 kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Näistä kokoaikaisia oli noin 366 000. Selkeä enemmistö, noin 80 prosenttia, kuntasektorin palkansaajista oli naisia. Naisten osuus on pysynyt viime vuosina vakaana.

Vuonna 2011 kuntasektorilla työskenteli lähes 30 000 yli 60-vuotiasta kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Yli 60-vuotiaiden palkansaajien lukumäärä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana vajaasta 16 000 palkansaajasta lähes kaksinkertaiseksi.

Kuvio 5. Kuntasektorin osa-aikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2011

Kuvio 5. Kuntasektorin osa-aikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2011

Vuonna 2011 osa-aikaisessa työsuhteessa työskenteli kuntasektorilla yli 61 000 palkansaajaa. Osa-aikaisesti työskentelevien lukumäärä oli kuntasektorin kuukausipalkkaisissa suurin 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2011, 1. Säännöllisen työajan ansio oli kuntasektorin kuukausipalkkaisilla keskimäärin 2 848 euroa lokakuussa 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_kat_001_fi.html