Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn var i genomsnitt 2 848 euro i oktober 2011

Enligt lönestatistiken för kommunsektorn var medeltalet för lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare som fick full lön 2 848 euro. Jämfört med året innan var medellönen för ordinarie arbetstid 2,5 procent högre.

Figur 1. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn åren 2002–2011

Figur 1. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn åren 2002–2011

Enligt lönestatistiken för kommunsektorn har medeltalet för lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare stigit under de senaste tio åren från något över 2 000 euro till över 2 800 euro.

Figur 2. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter avtalsbransch år 2011

Figur 2. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter avtalsbransch år 2011

Lönen för ordinarie arbetstid varierade efter avtalsbransch. Den lägsta medellönen för ordinarie arbetstid fanns inom avtalsbranschen under det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), inom vilken merparten av alla heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn arbetar. Den högsta genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid hade löntagare som arbetade under läkaravtalet.

Figur 3. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter yrkesklass år 2011

Figur 3. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter yrkesklass år 2011

Medellönen för ordinarie arbetstid varierade också efter yrkesklass. Högst var den hos cheferna och specialisterna. Den lägsta medellönen för ordinarie arbetstid hade löntagarna i yrkesgruppen övriga arbetstagare, som inom kommunsektorn mest omfattar städare och matbiträden.

Figur 4. Antalet heltidsanställda månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Figur 4. Antalet heltidsanställda månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

I oktober 2011 hade över 427 000 månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn en huvudsaklig anställning i oktober 2011. Av dessa var ungefär 366 000 heltidsanställda. En klar majoritet, omkring 80 procent, av löntagarna inom kommunsektorn var kvinnor. Kvinnornas andel har varit stabil under de senaste åren.

År 2011 hade nästan 30 000 över 60-åriga månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn en huvudsaklig anställning. Antalet löntagare över 60 år har under de senaste fem åren ökat från något under 16 000 till nästan det dubbla.

Figur 5. Antalet deltidsanställda månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Figur 5. Antalet deltidsanställda månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

År 2011 hade över 61 000 löntagare inom kommunsektorn deltidsanställning. Antalet deltidsanställda bland månadsavlönade inom kommunsektorn var störst i åldersgruppen 60–64 år.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, 1. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn var i genomsnitt 2 848 euro i oktober 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_kat_001_sv.html