Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2011

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 427 604 366 126 2 848 2 590
Kvinnor 347 452 294 930 2 727 2 521
Män 80 152 71 196 3 319 3 052
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 771 760 6 739 6 302
Kvinnor 211 206 5 875 5 654
Män 560 554 7 049 6 534
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 1 894 1 821 4 653 4 472
Kvinnor 1 135 1 095 4 394 4 270
Män 759 726 5 024 4 827
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 7 978 7 772 4 355 4 254
Kvinnor 5 001 4 858 3 950 3 572
Män 2 977 2 914 5 011 4 868
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 227 218 3 901 3 599
Kvinnor 106 101 3 816 3 637
Män 121 117 3 971 3 599
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 4 856 4 533 3 736 3 640
Kvinnor 1 692 1 536 3 659 3 581
Män 3 164 2 997 3 774 3 668
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 21 963 18 248 4 728 4 334
Kvinnor 16 015 13 242 4 354 3 630
Män 5 948 5 006 5 717 5 869
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 78 383 71 439 3 307 3 309
Kvinnor 58 359 53 287 3 208 3 199
Män 20 024 18 152 3 588 3 548
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 7 746 7 055 3 388 3 278
Kvinnor 5 262 4 805 3 295 3 200
Män 2 484 2 250 3 584 3 514
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 928 876 3 105 3 033
Kvinnor 384 349 3 073 3 006
Män 544 527 3 125 3 063
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 12 721 10 996 3 037 2 995
Kvinnor 10 646 9 058 3 030 3 002
Män 2 075 1 938 3 068 2 940
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 6 785 6 319 2 916 2 891
Kvinnor 1 567 1 415 2 574 2 402
Män 5 218 4 904 3 012 3 000
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 60 662 51 466 2 845 2 725
Kvinnor 55 450 46 578 2 828 2 709
Män 5 212 4 888 2 995 2 931
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 13 387 11 934 2 441 2 290
Kvinnor 12 312 10 947 2 390 2 277
Män 1 075 987 2 996 2 783
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn Totalt 14 761 12 894 2 492 2 428
Kvinnor 11 797 10 281 2 503 2 441
Män 2 964 2 613 2 453 2 373
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 951 1 813 2 649 2 588
Kvinnor 619 564 2 713 2 661
Män 1 332 1 249 2 619 2 541
41 Kontorspersonal Totalt 12 770 11 114 2 244 2 225
Kvinnor 12 121 10 580 2 247 2 227
Män 649 534 2 191 2 157
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3 169 2 647 2 257 2 224
Kvinnor 2 809 2 346 2 252 2 224
Män 360 301 2 295 2 239
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 2 769 2 530 2 368 2 325
Kvinnor 2 299 2 102 2 357 2 330
Män 470 428 2 423 2 271
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 5 028 4 150 2 150 2 122
Kvinnor 3 237 2 620 2 185 2 148
Män 1 791 1 530 2 092 2 055
51 Servicepersonal Totalt 13 819 12 340 2 215 2 131
Kvinnor 8 469 7 542 2 237 2 147
Män 5 350 4 798 2 183 2 112
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 457 345 2 180 2 153
Kvinnor 428 328 2 178 2 153
Män 29 17 2 215 2 100
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 108 309 88 593 2 336 2 273
Kvinnor 103 062 84 446 2 327 2 266
Män 5 247 4 147 2 527 2 494
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 937 3 763 2 694 2 724
Kvinnor 395 299 2 177 2 114
Män 3 542 3 464 2 737 2 766
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 4 827 2 547 2 441 2 448
Kvinnor 2 423 1 187 2 411 2 404
Män 2 404 1 360 2 467 2 484
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 72 59 2 270 2 255
Kvinnor 3 2         ..         ..
Män 69 57 2 273 2 255
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 495 440 2 437 2 302
Kvinnor 36 35 2 779 2 882
Män 459 405 2 410 2 283
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 692 1 491 2 235 2 200
Kvinnor 111 87 2 017 2 012
Män 1 581 1 404 2 248 2 208
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 112 95 2 230 2 168
Kvinnor 61 48 2 068 2 069
Män 51 47 2 381 2 274
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 339 322 2 586 2 500
Kvinnor 20 20 2 329 2 327
Män 319 302 2 602 2 502
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 257 191 2 081 2 069
Kvinnor 136 105 2 045 2 014
Män 121 86 2 126 2 136
81 Processarbetare Totalt 248 204 2 207 2 034
Kvinnor 167 130 1 981 1 894
Män 81 74 2 580 2 530
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 3 3         ..         ..
Män 3 3         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 172 1 092 2 406 2 368
Kvinnor 215 194 2 373 2 368
Män 957 898 2 412 2 368
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 23 114 18 576 2 031 1 971
Kvinnor 22 429 18 036 2 035 1 973
Män 685 540 1 918 1 871
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 33 22 1 678 1 575
Kvinnor 7 6         ..         ..
Män 26 16 1 610 1 551
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 127 656 1 985 1 947
Kvinnor 287 139 1 890 1 908
Män 840 517 2 011 1 973
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 8 360 6 478 2 028 1 998
Kvinnor 7 933 6 157 2 031 1 999
Män 427 321 1 978 1 969
95 Gatuförsäljare, skoputsare m.fl. Totalt 1 1         ..         ..
Män 1 1         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 446 292 1 837 1 770
Kvinnor 221 174 1 813 1 769
Män 225 118 1 868 1 774
Okänd Totalt 35 31 2 860 2 356
Kvinnor 27 25 2 908 2 356
Män 8 6         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_001_sv.html