Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2011

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare (%) Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 427 604 100 2 848 2 590
1 Chefer 10 870 3 4 570 4 407
2 Specialister 126 597 30 3 528 3 332
3 Experter 97 546 23 2 734 2 633
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 23 736 6 2 243 2 219
5 Service- och försäljningspersonal 126 522 30 2 335 2 262
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 899 1 2 437 2 444
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 895 1 2 304 2 222
8 Process- och transportarbetare 1 423 0 2 375 2 343
9 Övriga arbetstagare 33 081 8 2 027 1 976
Okänd 35 0 2 860 2 356
01 AKTA Yrken totalt 320 104 100 2 557 2 423
1 Chefer 7 569 2 4 355 3 929
2 Specialister 42 466 13 2 965 2 832
3 Experter 89 409 28 2 711 2 615
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 22 836 7 2 237 2 218
5 Service- och försäljningspersonal 119 095 37 2 321 2 254
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 509 1 2 436 2 443
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 507 0 2 146 2 081
8 Process- och transportarbetare 1 061 0 2 390 2 377
9 Övriga arbetstagare 32 630 10 2 025 1 975
Okänd 22 0 1 983 2 153
02 Lärare Yrken totalt 66 308 100 3 554 3 493
1 Chefer 2 456 4 4 954 4 924
2 Specialister 63 703 96 3 492 3 462
3 Experter 92 0 3 803 3 863
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 38 0 2 632 2 446
5 Service- och försäljningspersonal 8 0         ..         ..
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 0         ..         ..
Okänd 10 0 4 357 4 251
03 Tekniska Yrken totalt 25 422 100 2 881 2 768
1 Chefer 645 3 4 549 4 456
2 Specialister 4 900 19 3 616 3 566
3 Experter 8 024 32 2 943 2 912
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 858 3 2 364 2 243
5 Service- och försäljningspersonal 7 407 29 2 495 2 430
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 389 2 2 442 2 461
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 385 9 2 329 2 241
8 Process- och transportarbetare 362 1 2 334 2 188
9 Övriga arbetstagare 449 2 2 145 2 103
Okänd 3 0         ..         ..
04 Läkare Yrken totalt 14 888 100 5 700 5 767
1 Chefer 198 1 8 067 8 080
2 Specialister 14 679 99 5 656 5 743
3 Experter 3 0         ..         ..
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 1 0         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 7 0         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 882 100 2 850 2 745
1 Chefer 2 0         ..         ..
2 Specialister 849 96 2 864 2 750
3 Experter 18 2 2 535 2 459
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 3 0         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 5 1         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 0         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 2 0         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_004_sv.html