Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2011

Näringsgren-klassificering Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 427 604 366 126 2 848 2 590
Kvinnor 347 452 294 930 2 727 2 521
Män 80 152 71 196 3 319 3 052
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Totalt 3 920 2 003 2 463 2 463
Kvinnor 2 000 960 2 433 2 422
Män 1 920 1 043 2 491 2 495
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar Totalt 157 124 2 403 2 169
Kvinnor 128 99 2 349 2 143
Män 29 25 2 603 2 391
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 196 1 101 3 365 3 270
Kvinnor 366 321 2 856 2 622
Män 830 780 3 575 3 451
36 Vattenförsörjning Totalt 1 038 970 2 826 2 638
Kvinnor 270 244 2 569 2 331
Män 768 726 2 909 2 822
37 Avloppsrening Totalt 253 241 2 806 2 628
Kvinnor 54 49 2 821 2 574
Män 199 192 2 802 2 675
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 197 187 2 778 2 501
Kvinnor 72 71 2 670 2 508
Män 125 116 2 842 2 499
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 110 101 2 967 2 857
Kvinnor 72 67 2 801 2 734
Män 38 34 3 265 3 122
41 Byggande av hus Totalt 235 222 3 640 3 535
Kvinnor 87 80 3 438 3 464
Män 148 142 3 747 3 589
42 Anläggningsarbeten Totalt 300 238 3 020 3 046
Kvinnor 72 64 2 773 2 566
Män 228 174 3 103 3 115
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 587 507 2 650 2 381
Kvinnor 250 214 2 491 2 277
Män 337 293 2 760 2 485
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 80 76 2 460 2 214
Kvinnor 33 29 2 196 2 100
Män 47 47 2 623 2 387
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 922 890 2 780 2 628
Kvinnor 234 222 2 670 2 538
Män 688 668 2 815 2 653
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 878 822 2 882 2 664
Kvinnor 301 271 2 516 2 322
Män 577 551 3 056 2 855
56 Restaurang-, catering och barverksamhet Totalt 10 495 8 824 2 112 2 046
Kvinnor 9 947 8 358 2 113 2 048
Män 548 466 2 097 2 023
61 Telekommunikation Totalt 98 87 2 340 2 186
Kvinnor 79 70 2 350 2 165
Män 19 17 2 300 2 270
62 IT-tjänster Totalt 489 457 2 921 2 746
Kvinnor 182 167 2 883 2 639
Män 307 290 2 943 2 771
63 Informationstjänster Totalt 101 90 3 348 3 217
Kvinnor 60 52 3 170 3 040
Män 41 38 3 589 3 379
68 Fastighetsverksamhet Totalt 293 244 2 488 2 242
Kvinnor 191 152 2 245 2 099
Män 102 92 2 860 2 719
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet Totalt 79 78 2 787 2 724
Kvinnor 66 66 2 750 2 697
Män 13 12 2 992 3 126
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 9 465 8 567 2 848 2 594
Kvinnor 4 713 4 180 2 560 2 304
Män 4 752 4 387 3 111 3 026
75 Veterinärverksamhet Totalt 234 192 2 763 2 644
Kvinnor 161 132 2 750 2 571
Män 73 60 2 790 2 734
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst Totalt 189 133 2 339 2 267
Kvinnor 119 92 2 393 2 282
Män 70 41 2 236 2 178
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 11 370 9 485 2 138 1 965
Kvinnor 7 838 6 283 2 011 1 916
Män 3 532 3 202 2 371 2 146
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Totalt 415 377 2 493 2 223
Kvinnor 357 323 2 397 2 222
Män 58 54 3 037 2 713
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 46 397 40 620 2 946 2 641
Kvinnor 31 277 26 840 2 782 2 498
Män 15 120 13 780 3 255 2 953
85 Utbildning Totalt 89 415 74 615 3 326 3 341
Kvinnor 64 563 52 584 3 221 3 262
Män 24 852 22 031 3 568 3 520
86 Hälso- och sjukvård Totalt 126 831 108 036 3 015 2 666
Kvinnor 111 170 94 045 2 882 2 630
Män 15 661 13 991 3 887 3 143
87 Vård och omsorg med boende Totalt 32 782 28 199 2 622 2 577
Kvinnor 30 433 26 050 2 613 2 571
Män 2 349 2 149 2 726 2 653
88 Öppna sociala insatser Totalt 78 680 69 727 2 320 2 255
Kvinnor 75 381 66 971 2 313 2 252
Män 3 299 2 756 2 502 2 346
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet Totalt 1 824 1 733 2 699 2 580
Kvinnor 900 846 2 591 2 494
Män 924 887 2 795 2 678
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. Totalt 6 517 5 512 2 426 2 281
Kvinnor 5 152 4 315 2 432 2 291
Män 1 365 1 197 2 404 2 264
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 1 764 1 429 2 330 2 261
Kvinnor 742 564 2 232 2 191
Män 1 022 865 2 388 2 342
Näringsgrenen okänd Totalt 109 94 3 032 2 726
Kvinnor 62 55 2 810 2 548
Män 47 39 3 322 3 061

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_006_sv.html