Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2011

Näringsgren Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 427 604 366 126 2 848 2 590
Kvinnor 347 452 294 930 2 727 2 521
Män 80 152 71 196 3 319 3 052
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 3 777 1 915 2 463 2 463
Kvinnor 1 919 911 2 433 2 423
Män 1 858 1 004 2 491 2 495
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 10 368 8 729 2 112 2 045
Kvinnor 9 826 8 268 2 113 2 047
Män 542 461 2 098 2 022
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 9 016 8 163 2 842 2 565
Kvinnor 4 431 3 933 2 544 2 295
Män 4 585 4 230 3 107 3 031
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 5 462 4 597 2 177 2 026
Kvinnor 2 849 2 180 2 029 1 926
Män 2 613 2 417 2 302 2 129
8121 Lokalvård Totalt 3 825 3 092 1 962 1 902
Kvinnor 3 571 2 858 1 955 1 903
Män 254 234 2 039 1 876
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 17 029 15 281 3 063 2 592
Kvinnor 12 208 10 896 2 795 2 463
Män 4 821 4 385 3 720 3 299
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 22 024 18 421 2 840 2 545
Kvinnor 17 524 14 640 2 776 2 522
Män 4 500 3 781 3 078 2 654
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 5 709 5 627 2 973 2 923
Kvinnor 519 489 2 775 2 701
Män 5 190 5 138 2 991 2 936
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 38 093 30 618 3 195 3 242
Kvinnor 30 599 23 874 3 111 3 176
Män 7 494 6 744 3 481 3 435
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 22 542 19 543 3 547 3 562
Kvinnor 16 050 13 702 3 462 3 508
Män 6 492 5 841 3 744 3 704
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 20 106 17 420 3 316 3 375
Kvinnor 11 793 10 098 3 184 3 248
Män 8 313 7 322 3 495 3 480
8542 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå Totalt 3 299 2 820 3 721 3 813
Kvinnor 1 973 1 694 3 566 3 657
Män 1 326 1 126 3 953 4 088
8610 Sluten sjukvård Totalt 80 671 69 280 3 050 2 748
Kvinnor 68 555 58 342 2 910 2 701
Män 12 116 10 938 3 788 3 128
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 38 401 32 456 2 958 2 560
Kvinnor 35 577 30 002 2 840 2 545
Män 2 824 2 454 4 346 3 423
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 4 783 3 932 2 813 2 591
Kvinnor 4 336 3 550 2 746 2 584
Män 447 382 3 395 2 832
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 14 258 12 161 2 610 2 576
Kvinnor 13 761 11 720 2 612 2 578
Män 497 441 2 567 2 484
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 6 732 5 809 2 657 2 601
Kvinnor 5 826 4 967 2 644 2 596
Män 906 842 2 729 2 642
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 8 576 7 422 2 567 2 527
Kvinnor 8 155 7 039 2 564 2 525
Män 421 383 2 633 2 573
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 721 2 436 2 753 2 722
Kvinnor 2 223 1 973 2 712 2 675
Män 498 463 2 919 2 886
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 19 248 16 338 2 456 2 409
Kvinnor 18 369 15 601 2 456 2 411
Män 879 737 2 443 2 300
8891 Barndagvård Totalt 50 608 46 054 2 215 2 181
Kvinnor 49 547 45 078 2 211 2 179
Män 1 061 976 2 388 2 296
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 8 242 6 804 2 677 2 525
Kvinnor 6 935 5 809 2 684 2 539
Män 1 307 995 2 632 2 420
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 5 102 4 292 2 410 2 264
Kvinnor 4 173 3 494 2 421 2 273
Män 929 798 2 365 2 238

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_008_sv.html