Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2011

Utbildningsområde Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 427 604 366 126 2 848 2 590
Kvinnor 347 452 294 930 2 727 2 521
Män 80 152 71 196 3 319 3 052
0 Allmänbildande utbildning Totalt 11 388 9 270 2 515 2 325
Kvinnor 8 146 6 620 2 459 2 277
Män 3 242 2 650 2 650 2 502
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning Totalt 40 982 38 323 3 261 3 202
Kvinnor 33 177 30 815 3 162 3 108
Män 7 805 7 508 3 659 3 519
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning Totalt 23 254 20 280 3 294 3 283
Kvinnor 18 436 15 963 3 251 3 258
Män 4 818 4 317 3 451 3 367
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper Totalt 50 268 43 606 2 803 2 442
Kvinnor 43 240 37 229 2 674 2 388
Män 7 028 6 377 3 525 3 195
4 Naturvetenskaplig utbildning Totalt 9 922 8 986 3 640 3 609
Kvinnor 5 686 5 085 3 508 3 510
Män 4 236 3 901 3 810 3 749
5 Teknisk utbildning Totalt 31 976 27 612 2 930 2 722
Kvinnor 10 591 8 672 2 552 2 259
Män 21 385 18 940 3 089 2 964
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk Totalt 7 173 5 365 2 756 2 583
Kvinnor 4 046 2 934 2 638 2 480
Män 3 127 2 431 2 889 2 697
7 Utbildning inom hälso- och socialvård Totalt 173 871 147 756 2 893 2 605
Kvinnor 158 604 134 134 2 781 2 575
Män 15 267 13 622 3 949 3 159
8 Utbildning inom servicebranscher Totalt 48 368 41 145 2 325 2 156
Kvinnor 41 529 34 799 2 217 2 100
Män 6 839 6 346 2 876 2 794
9 Annat eller okänt utbildningsområde Totalt 30 402 23 783 2 188 2 100
Kvinnor 23 997 18 679 2 139 2 067
Män 6 405 5 104 2 357 2 227

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_009_sv.html