Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2011

Landskap Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Hela landet Totalt 427 604 366 126 2 848 2 590
Kvinnor 347 452 294 930 2 727 2 521
Män 80 152 71 196 3 319 3 052
Nyland Totalt 106 893 93 705 2 899 2 637
Kvinnor 86 617 74 994 2 799 2 570
Män 20 276 18 711 3 282 3 051
Egentliga Finland Totalt 38 322 33 407 2 862 2 613
Kvinnor 31 456 27 283 2 742 2 541
Män 6 866 6 124 3 373 3 106
Satakunta Totalt 18 750 16 197 2 802 2 534
Kvinnor 15 524 13 296 2 675 2 469
Män 3 226 2 901 3 344 3 074
Egentliga Tavastland Totalt 13 369 11 770 2 857 2 579
Kvinnor 11 055 9 691 2 716 2 508
Män 2 314 2 079 3 460 3 164
Birkaland Totalt 37 974 33 254 2 789 2 538
Kvinnor 31 228 27 216 2 678 2 476
Män 6 746 6 038 3 258 2 975
Päijänne-Tavastland Totalt 16 206 13 802 2 808 2 560
Kvinnor 13 326 11 310 2 678 2 486
Män 2 880 2 492 3 363 3 075
Kymmenedalen Totalt 13 657 11 682 2 835 2 575
Kvinnor 11 348 9 673 2 712 2 513
Män 2 309 2 009 3 392 3 096
Södra Karelen Totalt 9 255 7 956 2 876 2 587
Kvinnor 7 606 6 513 2 736 2 542
Män 1 649 1 443 3 489 3 205
Södra Savolax Totalt 12 662 10 880 2 742 2 501
Kvinnor 10 348 8 891 2 624 2 450
Män 2 314 1 989 3 248 2 909
Norra Savolax Totalt 22 766 19 563 2 857 2 596
Kvinnor 18 022 15 466 2 722 2 521
Män 4 744 4 097 3 347 3 093
Norra Karelen Totalt 14 666 12 124 2 792 2 552
Kvinnor 11 621 9 550 2 657 2 479
Män 3 045 2 574 3 259 3 002
Mellersta Finland Totalt 21 576 18 132 2 809 2 565
Kvinnor 17 459 14 522 2 684 2 501
Män 4 117 3 610 3 286 2 998
Södra Österbotten Totalt 17 612 14 903 2 818 2 546
Kvinnor 14 534 12 212 2 669 2 482
Män 3 078 2 691 3 458 3 130
Österbotten Totalt 16 832 12 320 2 834 2 606
Kvinnor 13 888 9 743 2 701 2 517
Män 2 944 2 577 3 308 3 053
Mellersta Österbotten Totalt 6 701 5 482 2 834 2 567
Kvinnor 5 314 4 300 2 690 2 482
Män 1 387 1 182 3 316 2 985
Norra Österbotten Totalt 34 616 29 002 2 859 2 605
Kvinnor 27 704 23 019 2 725 2 522
Män 6 912 5 983 3 344 3 075
Kajanaland Totalt 7 214 6 180 2 838 2 612
Kvinnor 5 666 4 824 2 725 2 553
Män 1 548 1 356 3 235 2 998
Lappland Totalt 16 451 14 398 2 863 2 608
Kvinnor 13 043 11 383 2 752 2 549
Män 3 408 3 015 3 253 2 970
Åland Totalt 2 082 1 369 2 929 2 761
Kvinnor 1 693 1 044 2 845 2 686
Män 389 325 3 192 2 988

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_010_sv.html