Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2011

Åldergrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i åldersgrupp (%) Medeltal Median
Totalt Totalt 427 604 100 2 848 2 590
Grundnivå 30 261 7 2 187 2 100
Mellannivå 169 032 40 2 345 2 258
Lägsta högre nivå 75 684 18 2 764 2 656
Lägsta högskolenivå 69 200 16 2 923 2 767
Högre högskolenivå 78 250 18 3 879 3 595
Forskarutbildningsnivå 5 177 1 5 449 5 300
Under 20 Totalt 1 651 100 2 080 2 028
Grundnivå 1 627 99 2 082 2 033
Mellannivå 24 1 2 015 1 974
20 - 24 Totalt 12 826 100 2 221 2 178
Grundnivå 1 534 12 2 031 1 971
Mellannivå 9 783 76 2 183 2 140
Lägsta högre nivå 2 0         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 486 12 2 526 2 446
Högre högskolenivå 21 0 2 818 2 726
25 - 29 Totalt 31 060 100 2 563 2 435
Grundnivå 1 410 5 2 201 2 031
Mellannivå 13 256 43 2 323 2 195
Lägsta högre nivå 35 0 2 555 2 588
Lägsta högskolenivå 11 590 37 2 581 2 487
Högre högskolenivå 4 745 15 3 138 2 971
Forskarutbildningsnivå 24 0 3 334 3 158
30 - 34 Totalt 38 594 100 2 721 2 606
Grundnivå 1 400 4 2 216 2 091
Mellannivå 12 640 33 2 286 2 199
Lägsta högre nivå 911 2 2 559 2 471
Lägsta högskolenivå 13 191 34 2 689 2 563
Högre högskolenivå 10 194 26 3 236 3 061
Forskarutbildningsnivå 258 1 3 941 3 704
35 - 39 Totalt 45 013 100 2 834 2 671
Grundnivå 1 645 4 2 231 2 120
Mellannivå 14 444 32 2 320 2 222
Lägsta högre nivå 7 220 16 2 675 2 575
Lägsta högskolenivå 9 447 21 2 771 2 655
Högre högskolenivå 11 708 26 3 507 3 289
Forskarutbildningsnivå 549 1 4 564 4 182
40 - 44 Totalt 54 344 100 2 904 2 661
Grundnivå 2 217 4 2 207 2 108
Mellannivå 18 868 35 2 336 2 240
Lägsta högre nivå 11 645 21 2 703 2 607
Lägsta högskolenivå 7 843 14 2 874 2 709
Högre högskolenivå 13 000 24 3 808 3 539
Forskarutbildningsnivå 771 1 5 081 5 092
45 - 49 Totalt 64 928 100 2 901 2 616
Grundnivå 2 806 4 2 219 2 118
Mellannivå 26 009 40 2 362 2 273
Lägsta högre nivå 14 402 22 2 724 2 614
Lägsta högskolenivå 7 708 12 2 971 2 794
Högre högskolenivå 13 068 20 4 013 3 728
Forskarutbildningsnivå 935 1 5 422 5 451
50 - 54 Totalt 70 380 100 2 914 2 614
Grundnivå 4 241 6 2 222 2 143
Mellannivå 29 761 42 2 376 2 287
Lägsta högre nivå 17 288 25 2 782 2 671
Lägsta högskolenivå 6 829 10 3 197 3 123
Högre högskolenivå 11 297 16 4 247 3 923
Forskarutbildningsnivå 964 1 5 756 5 647
55 - 59 Totalt 68 255 100 2 926 2 613
Grundnivå 6 727 10 2 166 2 092
Mellannivå 28 244 41 2 370 2 282
Lägsta högre nivå 15 880 23 2 816 2 702
Lägsta högskolenivå 7 593 11 3 452 3 397
Högre högskolenivå 8 840 13 4 448 4 056
Forskarutbildningsnivå 971 1 5 864 5 605
60 - 64 Totalt 38 451 100 2 923 2 554
Grundnivå 6 276 16 2 180 2 105
Mellannivå 15 398 40 2 379 2 289
Lägsta högre nivå 7 891 21 2 860 2 751
Lägsta högskolenivå 3 303 9 3 584 3 452
Högre högskolenivå 4 958 13 4 590 4 208
Forskarutbildningsnivå 625 2 6 002 5 871
Över 65 Totalt 2 102 100 3 269 2 792
Grundnivå 378 18 2 367 2 187
Mellannivå 605 29 2 422 2 300
Lägsta högre nivå 410 20 2 952 2 847
Lägsta högskolenivå 210 10 3 508 3 469
Högre högskolenivå 419 20 4 755 4 361
Forskarutbildningsnivå 80 4 6 218 6 521

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_011_sv.html