Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2011

Yrkesklassificering 2010 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 12 165 13,44 13,47
Kvinnor 1 869 12,20 12,24
Män 10 296 13,64 13,62
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 14 14,10 14,18
Kvinnor 4         ..         ..
Män 10 13,86 14,03
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 610 14,55 14,46
Kvinnor 20 12,99 13,45
Män 590 14,60 14,49
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn Totalt 38 12,52 12,59
Kvinnor 11 11,80 11,90
Män 27 12,62 12,59
41 Kontorspersonal Totalt 39 12,42 13,32
Kvinnor 14 12,06 12,30
Män 25 12,67 13,92
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 91 14,00 13,85
Kvinnor 21 13,68 13,74
Män 70 14,10 13,90
51 Servicepersonal Totalt 1 426 13,70 13,52
Kvinnor 154 14,34 14,37
Män 1 272 13,63 13,42
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 11 14,67 16,00
Kvinnor 2         ..         ..
Män 9         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 21 13,48 13,58
Kvinnor 4         ..         ..
Män 17 13,63 13,58
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1 669 11,65 11,71
Kvinnor 722 11,74 11,74
Män 947 11,57 11,70
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 409 13,85 13,68
Kvinnor 104 13,37 13,43
Män 305 14,02 13,90
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 2 628 14,14 14,06
Kvinnor 51 13,47 13,53
Män 2 577 14,15 14,07
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 826 14,51 14,35
Kvinnor 14 11,55 11,03
Män 812 14,56 14,37
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 34 14,88 14,81
Kvinnor 7         ..         ..
Män 27 14,90 14,81
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 510 15,18 15,02
Kvinnor 6         ..         ..
Män 504 15,19 15,02
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 101 13,70 14,22
Kvinnor 22 9,77 8,57
Män 79 13,95 14,24
81 Processarbetare Totalt 189 13,67 13,83
Kvinnor 69 8,87 8,84
Män 120 15,03 14,11
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 31 13,93 14,02
Kvinnor 7         ..         ..
Män 24 14,28 14,23
83 Transportarbetare Totalt 1 256 13,43 13,40
Kvinnor 29 13,14 13,04
Män 1 227 13,44 13,41
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 275 11,50 11,59
Kvinnor 267 11,51 11,59
Män 8         ..         ..
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 222 12,60 12,88
Kvinnor 115 12,40 12,61
Män 107 12,80 13,07
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 500 12,65 12,88
Kvinnor 157 11,91 12,45
Män 1 343 12,73 12,93
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 17 11,47 11,72
Kvinnor 13 11,47 11,72
Män 4         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 171 12,24 12,26
Kvinnor 37 12,25 12,26
Män 134 12,24 12,25
Okänd Totalt 30 11,78 9,81
Kvinnor 5         ..         ..
Män 25 16,72 17,52

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_013_sv.html