Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2011

Näringsgrenklassificering Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 12 165 13,44 13,47
Kvinnor 1 869 12,20 12,24
Män 10 296 13,64 13,62
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 327 15,73 15,58
Kvinnor 4         ..         ..
Män 323 15,79 15,60
36 Vattenförsörjning Totalt 732 14,64 14,59
Kvinnor 14 12,62 12,28
Män 718 14,67 14,60
37 Avloppsrening Totalt 212 14,45 14,48
Kvinnor 6         ..         ..
Män 206 14,47 14,51
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 131 12,56 12,90
Kvinnor 33 12,25 12,82
Män 98 12,65 13,06
41 Byggande av hus Totalt 123 13,54 13,53
Kvinnor 9         ..         ..
Män 114 13,64 13,65
42 Anläggningsarbeten Totalt 790 13,62 13,43
Kvinnor 96 12,54 12,65
Män 694 13,76 13,59
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 1 190 12,74 12,91
Kvinnor 152 11,47 11,21
Män 1 038 12,91 13,02
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 361 13,77 13,43
Kvinnor 7         ..         ..
Män 354 13,80 13,45
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 386 16,06 15,46
Kvinnor 20 13,38 13,54
Män 366 16,19 15,94
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 114 13,63 13,52
Kvinnor 13 10,89 10,60
Män 101 13,96 13,76
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 2 285 13,47 13,51
Kvinnor 213 12,16 12,41
Män 2 072 13,60 13,64
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 3 582 12,98 13,30
Kvinnor 877 12,10 12,02
Män 2 705 13,25 13,47
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 547 13,08 13,24
Kvinnor 63 11,73 11,69
Män 484 13,23 13,33
87 Vård och omsorg med boende Totalt 87 13,50 13,07
Kvinnor 37 18,78 13,85
Män 50 12,10 12,94
88 Öppna sociala insatser Totalt 388 10,86 10,54
Kvinnor 136 10,61 10,83
Män 252 10,99 10,17
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 713 13,89 13,71
Kvinnor 147 14,22 14,30
Män 566 13,81 13,59

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_014_sv.html