Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Alle 25-vuotiaiden ikäryhmissä naisten säännöllisen työajan keskiansio oli korkeampi kuin miesten

Ansiot vaihtelivat kokoaikaisilla kuukausipalkkaisilla palkansaajilla ikäryhmittäin ja sukupuolittain (Kuvio 1). Säännöllisen työajan keskiansio koko kuntasektorilla oli miehillä 3 389 euroa ja naisilla 2 796 euroa. Korkein säännöllisen työajan keskiansio (4 208 euroa) oli yli 65-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvilla miehillä ja matalin (2 001 euroa) alle 20-vuotiailla miehillä. Alle 25-vuotiaiden ikäryhmissä naisten säännöllisen työajan keskiansio oli korkeampi kuin miesten.

Miehillä ansio oli jokaisessa ikäryhmässä edellistä ikäryhmää korkeampi. Naisilla säännöllisen työajan keskiansio oli edellistä ikäryhmää korkeampi 45–49-vuotiaiden ikäryhmään asti. Tämän jälkeen ansiot olivat kolmella ikäryhmällä (50–54-, 55–59- ja 60–64 - vuotiailla) matalammat kuin 45–49-vuotiailla naisilla. Yli 65-vuotiaiden naisten säännöllisen työajan keskiansio oli korkein kaikista naisten ikäryhmistä.

Kuvio 1. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2012

Kuvio 1. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2012
Kuntasektorin palkkatilaston mukaan kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli täyttä palkkaa saavilla kokoaikaisilla palkansaajilla 2 915 euroa vuonna 2012 (Kuvio 2). Vuoteen 2011 verrattuna säännöllisen työajan keskiansio oli 2,4 prosenttia korkeampi. Kokonaisansion keskiarvo oli 3 009 euroa, mikä on 2,3 prosenttia korkeampi edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuvio 2. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio vuosina 2002–2012

Kuvio 2. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio vuosina 2002–2012
Säännöllisen työajan keskiansio vaihteli myös ammattiluokittain (Kuvio 3). Korkein se oli johtajilla (4 662 euroa) ja erityisasiantuntijoilla (3 620 euroa). Matalin säännöllisen työajan keskiansio (2 077 euroa) oli muut työntekijät -ammattiluokan palkansaajilla, johon kuuluu kuntasektorilla eniten siivoojia ja avustavia ruokapalvelutyöntekijöitä. Erityisasiantuntijat on näistä ammattiluokista suurin ryhmä kuntasektorilla, siihen kuuluu vajaat 99 000 kokoaikaista palkansaajaa. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat palvelu- ja myyntityöntekijät sekä asiantuntijat.

Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio ammattiluokittain vuonna 2012

Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio ammattiluokittain vuonna 2012

Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, 1. Alle 25-vuotiaiden ikäryhmissä naisten säännöllisen työajan keskiansio oli korkeampi kuin miesten . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_kat_001_fi.html