Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. I åldersgrupperna under 25 år var kvinnornas medellön för ordinarie arbetstid högre än männens

Hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare varierade lönen efter åldersgrupp och kön (Figur 1). Inom hela kommunsektorn var medellönen för ordinarie arbetstid 3 389 euro hos män och 2 796 euro hos kvinnor. Den högsta medellönen för ordinarie arbetstid (4 208 euro) hade män i åldersgruppen över 65 år och den lägsta (2 001 euro) hade män under 20 år. I åldersgrupperna under 25 år var kvinnornas medellön för ordinarie arbetstid högre än männens.

Hos männen var lönen i varje åldersgrupp högre än i föregående åldersgrupp. Hos kvinnor var medellönen för ordinarie arbetstid i varje åldersgrupp högre än i föregående åldersgrupp upp till åldersgruppen 45–49 år. Efter det var lönerna i tre åldersgrupper (50–54 år, 55–59 år och 60–64 år) lägre än hos 45–49-åriga kvinnor. Bland alla åldersgrupper av kvinnor var medellönen för ordinarie arbetstid högst hos kvinnor över 65 år.

Figur 1. Lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

Figur 1. Lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

Enligt lönestatistiken för kommunsektorn var medeltalet för lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare som fick full lön 2 915 euro år 2012 (Figur 2). Jämfört med år 2011 var medellönen för ordinarie arbetstid 2,4 procent högre. Medeltalet för totallönen var 3 009 euro, vilket är 2,3 procent högre än året innan.

Figur 2. Lönen för ordinarie arbetstid och totallönen hos månadsavlönade inom kommunsektorn åren 2002–2012

Figur 2. Lönen för ordinarie arbetstid och totallönen hos månadsavlönade inom kommunsektorn åren 2002–2012

Medellönen för ordinarie arbetstid varierade också efter yrkesgrupp (Figur 3). Den var högst hos cheferna (4 662 euro) och specialisterna (3 620 euro). Den lägsta medellönen för ordinarie arbetstid (2 077 euro) hade löntagarna i yrkesgruppen övriga arbetstagare, som inom kommunsektorn mest omfattar städare och matbiträden. Av dessa yrkesgrupper är specialisterna den största gruppen inom kommunsektorn, dit hör något under 99 000 heltidsanställda löntagare. De näst största grupperna är service- och försäljningspersonalen samt experterna.

Figur 3. Löner för ordinarie arbetstid och totallönen hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter yrkesgrupp år 2012

Figur 3. Löner för ordinarie arbetstid och totallönen hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter yrkesgrupp år 2012

Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, 1. I åldersgrupperna under 25 år var kvinnornas medellön för ordinarie arbetstid högre än männens . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_kat_001_sv.html