Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Kuntasektorin tuntipalkkaisten lukumäärä laskussa viimeiset kymmenen vuotta

Kuntasektorilla työskenteli vuoden 2012 lokakuussa vajaat 11 000 tuntipalkkaista palkansaajaa. Näistä suurin osa, yli 9 000, oli miehiä. Tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt joka vuosi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kuvio 8. Kuntasektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärä sukupuolittain vuosina 2002-2012

Kuvio 8. Kuntasektorin tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärä sukupuolittain vuosina 2002-2012

Kuvio 9. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammattiluokittain vuonna 2012

Kuvio 9. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammattiluokittain vuonna 2012
Eniten kuntasektorin tuntipalkkaisia palkansaajia oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiluokassa. Tämän luokan sisällä suurimman ryhmän muodostivat rakennustyöntekijät. Tuntipalkkaisista suurin osa työskentelee maisemanhoitopalveluiden, muiden rakennusteknisten palveluiden tai kiinteistönhoidon toimialoilla.

Kuvio 10. Kuntasektorin tuntipalkkaisten tuntiansio ammattiluokittain vuonna 2012

Kuvio 10. Kuntasektorin tuntipalkkaisten tuntiansio ammattiluokittain vuonna 2012

Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin 13,86 euroa, miehillä 14,02 euroa ja naisilla 12,74 euroa. Kuntasektorin tuntipalkkaisten korkein säännöllisen työajan tuntiansio oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä asiantuntijoiden ammattiluokkiin kuuluvilla palkansaajilla. Matalimmat tuntipalkat olivat maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ym. ammattiluokkaan kuuluvilla palkansaajilla.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, 3. Kuntasektorin tuntipalkkaisten lukumäärä laskussa viimeiset kymmenen vuotta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_kat_003_fi.html