Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Palkat ovat nousseet kuntasektorilla maltillisesti

Palkat ovat nousseet kuntasektorilla kymmenen viime vuoden aikana varsin tasaisesti vuosittain (kuvio 1). Vuonna 2013 kuukausipalkkaisten palkansaajien keskimääräiset ansiot olivat noin kaksi prosenttia korkeammat kuin edellisenä vuonna. Kokonaistasolla tarkasteltuna miesten palkat ovat selvästi paremmat kuin naisten, mikä johtuu pitkälti siitä, että pienipalkkaisimmissa töissä naisten osuus on suuri. Naisten palkat ovat kuitenkin nousseet hieman enemmän suhteessa miesten palkkoihin: naisten säännöllisen työajan keskiansio oli 79 prosenttia miesten keskiansiosta vuonna 2007 ja 83 prosenttia vuonna 2013.

Kuvio 1. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio sukupuolen mukaan 2003–2013

Kuvio 1. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio sukupuolen mukaan 2003–2013

Korkeampi koulutus tarkoittaa pääsääntöisesti suurempaa palkkaa myös kuntasektorilla. Erityisesti ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneiden keskiansiot ovat selkeästi korkeammat kuin muiden. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden säännöllisen työajan keskiansio oli vuonna 2013 noin 4 000 euroa ja tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneiden yli 5 700 euroa kuukaudessa, kun keskiasteen tutkinnon suorittaneilla se oli noin 2 500 euroa kuukaudessa.

Korkeampi koulutus näkyy palkassa miehillä paremmin kuin naisilla (kuvio 2). Enintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden naisten säännöllisen työajan keskiansio oli 92 prosenttia miesten vastaavasta, kun tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneilla ansioiden välinen suhde oli 86 prosenttia. Sukupuolten välinen palkkaero ei tässä tapauksessa selity erilaisilla ammateilla, sillä korkeasti koulutetut miehet ja naiset työskentelivät kuntasektorilla pääosin samoissa ammateissa, kuten lääkäreinä ja opettajina.

Kuvio 2. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2013

Kuvio 2. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2013

Ikä ei kuntasektorilla yksiselitteisesti merkitse suurempaa palkkaa, sillä 40–64-vuotiaiden ikäryhmissä palkat pysyivät melko tarkkaan samalla tasolla (kuvio 3). Keskimääräinen kuukausiansio oli kuitenkin pienimmillään nuorimmissa ikäryhmissä ja suurimmillaan 65 vuotta täyttäneillä.

Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio iän mukaan 2013

Kuvio 3. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio iän mukaan 2013

Kuntasektorin palkansaajat edustavat eri sopimusaloja sen mukaan, mitä virka- ja työehtosopimusta palvelussuhteessa noudatetaan. Pääsopimusaloja on kuukausipalkkaisilla neljä: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) sekä kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS). Lisäksi tuntipalkkaisilla sekä joillakin pienemmillä ryhmillä, kuten muusikoilla ja näyttelijöillä, on omat alakohtaiset sopimuksensa.

Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvilla keskiansiot ovat selvästi korkeammat kuin muilla sopimusaloilla (kuvio 4). Säännöllisen työajan ansio oli lääkärisopimuksen alalla keskimäärin yli 5 900 euroa ja kokonaisansio lähes 7 300 euroa kuukaudessa. Pienimmät palkat olivat KVTES:n piiriin kuuluvilla, joiden kuukausiansiot olivat keskimäärin 2 700 euroa.

Kuvio 4. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien keskiansiot sopimusalan mukaan 2013

Kuvio 4. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien keskiansiot sopimusalan mukaan 2013

Lähde: Kuntasektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2013, 1. Palkat ovat nousseet kuntasektorilla maltillisesti . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_kat_001_fi.html