Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Tuntipalkkaisia palkansaajia on enää puolet 10 vuoden takaisesta

Kuntasektorilla työskenteli vuoden 2013 lokakuussa hieman yli 10 000 tuntipalkkaista palkansaajaa. Heistä suurin osa, noin 8 700, oli miehiä. Tuntipalkkaisten palkansaajien lukumäärä on kuntasektorilla vähentynyt vuosittain, ja vuonna 2013 tuntipalkkaisia oli enää noin puolet kymmenen vuoden takaisesta (kuvio 8).

Kuvio 8. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat sukupuolen mukaan 2003–2013

Kuvio 8. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat sukupuolen mukaan 2003–2013

Suurimman tuntipalkkaisten ammattiryhmän muodostivat rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, joita työskenteli kuntasektorilla lähes 3 500 vuonna 2013 (kuvio 9). Pääasiassa tämä ryhmä koostui erilaisista rakennustyöntekijöistä, mutta joukossa oli myös esimerkiksi koneasentajia ja sähköasentajia. Toiseksi suurin ryhmä oli muut työntekijät, joka koostui lähes yksinomaan avustavista rakennustyöntekijöistä. Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ryhmään puolestaan lukeutuivat erilaiset puutarhatyöntekijät, joita kuntasektorilla työskentelee esimerkiksi puistojen hoitajina.

Kuvio 9. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammatin mukaan 2013

Kuvio 9. Kuntasektorin tuntipalkkaiset palkansaajat ammatin mukaan 2013

Korkeinta tuntipalkkaa maksettiin asiantuntijoille, joiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli hieman yli 15 euroa (kuvio 10). Tuntipalkkaisia asiantuntijoita työskenteli esimerkiksi maa- ja vesirakentamisen sekä kartoituksen ja maanmittauksen parissa. Myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden tuntiansiot olivat samaa luokkaa. Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ryhmällä palkat olivat pienimmät, ne jäivät keskimäärin alle 13 euroon tunnilta.

Kuvio 10. Kuntasektorin tuntipalkkaisten keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio ammatin mukaan 2013

Kuvio 10. Kuntasektorin tuntipalkkaisten keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio ammatin mukaan 2013

Lähde: Kuntasektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2013, 3. Tuntipalkkaisia palkansaajia on enää puolet 10 vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_kat_003_fi.html