Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Bara hälften så många timavlönade som för tio år sedan

I oktober 2013 arbetade något över 10 000 timavlönade löntagare inom kommunsektorn. Av dessa var största delen, omkring 8 700, män. Antalet timavlönade löntagare inom kommunsektorn har minskat årligen och år 2013 var antalet bara omkring hälften av antalet för tio år sedan (figur 8).

Figur 8. Timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter kön 2003-2013

Figur 8. Timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter kön 2003-2013

Den största yrkesgruppen timavlönade utgjordes av byggnads, reparations- och tillverkningsarbetare. Deras antal inom kommunsektorn var nästan 3 500 personer år 2013 (figur 9). I huvudsak bestod denna grupp av olika byggnadsarbetare, men i gruppen ingick också t.ex. maskin- och elmontörer. Den näst största gruppen var övriga arbetstagare, som nästan enbart bestod av medhjälpare inom byggverksamhet. Till gruppen jordbrukare och skogsarbetare hörde olika arbetare inom trädgårdsodling. Inom kommunsektorn arbetar de t.ex. som parkskötare.

Figur 9. Timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrke 2013

Figur 9. Timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrke 2013

Den högsta timlönen hade experterna, vars medeltimlön för ordinarie arbetstid var något över 15 euro (figur 10). Timavlönade experter arbetade t.ex. inom anläggningsarbeten samt inom kartläggning och lantmäteri. Också byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetarna hade timlöner som låg på samma nivå. Gruppen jordbrukare och skogsbrukare hade de lägsta lönerna. Deras löner var i genomsnitt under 13 euro per timme.

Figur 10. Medeltimlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrke 2013

Figur 10. Medeltimlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrke 2013

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, 3. Bara hälften så många timavlönade som för tio år sedan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_kat_003_sv.html