Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2013

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 420 792 360 880 2 979 2 712
Naiset 341 011 290 038 2 860 2 643
Miehet 79 781 70 842 3 448 3 174
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Yhteensä 743 731 7 053 6 594
Naiset 229 223 6 124 5 853
Miehet 514 508 7 452 6 922
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 2 028 1 961 4 845 4 632
Naiset 1 263 1 219 4 575 4 378
Miehet 765 742 5 287 5 058
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Yhteensä 7 892 7 687 4 527 4 415
Naiset 4 997 4 843 4 146 3 755
Miehet 2 895 2 844 5 171 5 033
14 Hotelli- ja ravintola-alan, väh.kaupan ym. palvelualojen johtajat Yhteensä 211 200 4 007 3 719
Naiset 106 98 3 946 3 734
Miehet 105 102 4 063 3 714
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5 040 4 729 3 901 3 783
Naiset 1 840 1 677 3 840 3 738
Miehet 3 200 3 052 3 933 3 806
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 22 491 18 457 5 021 4 633
Naiset 16 390 13 393 4 664 3 965
Miehet 6 101 5 064 5 965 6 073
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 77 721 70 867 3 429 3 432
Naiset 58 534 53 418 3 329 3 318
Miehet 19 187 17 449 3 729 3 690
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 7 727 7 038 3 538 3 417
Naiset 5 346 4 871 3 442 3 329
Miehet 2 381 2 167 3 747 3 652
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 036 982 3 252 3 159
Naiset 426 392 3 198 3 097
Miehet 610 590 3 287 3 231
26 Lainopilliset, sosiaali- ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Yhteensä 13 005 11 192 3 205 3 167
Naiset 10 917 9 302 3 198 3 173
Miehet 2 088 1 890 3 239 3 127
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 6 338 5 957 3 064 3 040
Naiset 1 468 1 332 2 753 2 593
Miehet 4 870 4 625 3 151 3 151
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 62 588 53 077 2 958 2 861
Naiset 56 749 47 602 2 938 2 838
Miehet 5 839 5 475 3 129 3 084
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 12 869 11 468 2 553 2 395
Naiset 11 797 10 490 2 498 2 382
Miehet 1 072 978 3 131 2 934
34 Lainopilliset avustajat, sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Yhteensä 15 825 13 909 2 596 2 534
Naiset 12 665 11 093 2 609 2 552
Miehet 3 160 2 816 2 548 2 461
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 857 1 728 2 771 2 705
Naiset 610 558 2 841 2 771
Miehet 1 247 1 170 2 738 2 644
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 11 689 10 157 2 347 2 317
Naiset 11 033 9 634 2 350 2 319
Miehet 656 523 2 295 2 248
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 2 719 2 260 2 366 2 318
Naiset 2 390 2 004 2 349 2 307
Miehet 329 256 2 496 2 386
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 2 520 2 330 2 488 2 434
Naiset 2 055 1 896 2 472 2 437
Miehet 465 434 2 557 2 408
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 836 4 011 2 253 2 215
Naiset 3 143 2 560 2 290 2 241
Miehet 1 693 1 451 2 188 2 138
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 12 918 11 578 2 317 2 225
Naiset 7 812 7 008 2 349 2 244
Miehet 5 106 4 570 2 271 2 202
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 415 302 2 278 2 232
Naiset 387 284 2 278 2 233
Miehet 28 18 2 274 2 166
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 106 405 87 072 2 436 2 379
Naiset 100 522 82 386 2 426 2 370
Miehet 5 883 4 686 2 609 2 580
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 783 3 614 2 856 2 887
Naiset 351 264 2 233 2 151
Miehet 3 432 3 350 2 904 2 926
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 4 340 2 219 2 558 2 571
Naiset 2 138 1 011 2 516 2 528
Miehet 2 202 1 208 2 593 2 599
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 82 53 2 442 2 507
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 80 51         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 545 493 2 489 2 342
Naiset 29 27 2 814 2 992
Miehet 516 466 2 470 2 335
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 1 637 1 455 2 352 2 318
Naiset 117 91 2 101 2 051
Miehet 1 520 1 364 2 369 2 328
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työntekijät Yhteensä 84 74 2 305 2 269
Naiset 41 35 2 168 2 135
Miehet 43 39 2 456 2 330
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 402 360 2 613 2 480
Naiset 80 58 2 269 2 212
Miehet 322 302 2 682 2 555
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät Yhteensä 214 158 2 188 2 146
Naiset 122 97 2 144 2 117
Miehet 92 61 2 255 2 235
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 246 195 2 239 2 072
Naiset 157 114 2 028 1 939
Miehet 89 81 2 542 2 573
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 3 1         ..         ..
Naiset 1         -         ..         ..
Miehet 2 1         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 190 1 108 2 518 2 495
Naiset 240 223 2 508 2 529
Miehet 950 885 2 521 2 486
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 20 038 16 444 2 115 2 053
Naiset 19 324 15 891 2 118 2 056
Miehet 714 553 2 047 1 973
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 17 6         ..         ..
Naiset 1 1         ..         ..
Miehet 16 5         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 231 768 2 076 2 044
Naiset 291 162 1 985 2 015
Miehet 940 606 2 099 2 061
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 7 694 5 977 2 100 2 070
Naiset 7 253 5 639 2 103 2 070
Miehet 441 338 2 054 2 051
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 391 244 1 933 1 895
Naiset 174 133 1 922 1 910
Miehet 217 111 1 946 1 876
Tuntematon Yhteensä 22 18 3 056 3 088
Naiset 11 7         ..         ..
Miehet 11 11         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2013, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_001_fi.html