Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2013

Toimiala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 420 792 360 880 2 979 2 712
Perusaste 25 083 19 588 2 302 2 205
Keskiaste 164 821 138 354 2 449 2 363
Alin korkea-aste 69 650 60 169 2 875 2 768
Alempi korkeakouluaste 74 382 65 316 3 006 2 865
Ylempi korkeakouluaste 81 566 73 085 4 045 3 746
Tutkijakoulutusaste 5 290 4 368 5 725 5 525
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Yhteensä 3 552 1 753 2 649 2 615
Perusaste 675 267 2 580 2 598
Keskiaste 2 555 1 273 2 609 2 605
Alin korkea-aste 180 128 2 778 2 710
Alempi korkeakouluaste 102 56 2 788 2 740
Ylempi korkeakouluaste 40 29 4 133 4 074
B Kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 12 10 2 737 2 520
Perusaste 3 2         ..         ..
Keskiaste 3 3         ..         ..
Alin korkea-aste 1 1         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 5 4         ..         ..
C Teollisuus Yhteensä 62 51 2 514 2 346
Perusaste 24 19 2 361 2 297
Keskiaste 22 19 2 396 2 346
Alin korkea-aste 14 11 2 808 2 466
Alempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 1 144 1 091 3 364 3 321
Perusaste 88 82         ..         ..
Keskiaste 414 392 2 755 2 654
Alin korkea-aste 214 203 3 361 3 378
Alempi korkeakouluaste 238 230 3 517 3 486
Ylempi korkeakouluaste 183 177 4 383 4 151
Tutkijakoulutusaste 7 7         ..         ..
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito Yhteensä 1 681 1 584 3 010 2 798
Perusaste 177 158 2 536 2 417
Keskiaste 701 667 2 583 2 517
Alin korkea-aste 372 351 3 167 3 231
Alempi korkeakouluaste 256 246 3 417 3 375
Ylempi korkeakouluaste 168 156         ..         ..
Tutkijakoulutusaste 7 6         ..         ..
F Rakentaminen Yhteensä 1 077 907 3 161 3 213
Perusaste 95 67         ..         ..
Keskiaste 394 292 2 395 2 282
Alin korkea-aste 248 232 3 333 3 360
Alempi korkeakouluaste 236 222 3 785 3 712
Ylempi korkeakouluaste 102 92 4 275 4 157
Tutkijakoulutusaste 2 2         ..         ..
G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Yhteensä 103 82 2 418 2 221
Perusaste 21 18 2 062 2 024
Keskiaste 62 47 2 305 2 260
Alin korkea-aste 13 11 3 083 2 993
Alempi korkeakouluaste 6 5         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
H Kuljetus ja varastointi Yhteensä 1 634 1 569 2 936 2 766
Perusaste 379 364 2 678 2 661
Keskiaste 828 798 2 778 2 708
Alin korkea-aste 191 179 3 033 2 909
Alempi korkeakouluaste 150 148 3 595 3 332
Ylempi korkeakouluaste 83 77 .. ..
Tutkijakoulutusaste 3 3         ..         ..
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Yhteensä 9 682 8 152 2 202 2 128
Perusaste 1 026 777 2 034 2 001
Keskiaste 7 644 6 460 2 177 2 126
Alin korkea-aste 662 594 2 434 2 338
Alempi korkeakouluaste 311 285 2 568 2 417
Ylempi korkeakouluaste 39 36 3 511 3 481
J Informaatio ja viestintä Yhteensä 792 747 3 073 2 925
Perusaste 50 44 2 463 2 328
Keskiaste 275 258 2 683 2 600
Alin korkea-aste 125 123 2 946 2 891
Alempi korkeakouluaste 167 156 3 015 2 995
Ylempi korkeakouluaste 160 152 3 919 3 788
Tutkijakoulutusaste 15 14 4 467 4 102
L Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 613 544 2 696 2 366
Perusaste 83 66 2 102 2 063
Keskiaste 324 282 2 223 2 172
Alin korkea-aste 84 77 3 088 3 160
Alempi korkeakouluaste 88 86 3 512 3 526
Ylempi korkeakouluaste 34 33 4 404 4 252
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Yhteensä 9 189 8 382 3 046 2 819
Perusaste 778 660 2 344 2 286
Keskiaste 3 138 2 835 2 391 2 303
Alin korkea-aste 1 889 1 746 3 016 3 003
Alempi korkeakouluaste 1 895 1 793 3 512 3 441
Ylempi korkeakouluaste 1 437 1 300 4 183 4 059
Tutkijakoulutusaste 52 48 4 482 4 282
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Yhteensä 10 875 9 258 2 261 2 061
Perusaste 2 230 1 773 2 041 1 985
Keskiaste 7 015 5 994 2 120 2 038
Alin korkea-aste 944 852 2 746 2 577
Alempi korkeakouluaste 482 452 3 207 3 193
Ylempi korkeakouluaste 198 181 4 069 3 951
Tutkijakoulutusaste 6 6         ..         ..
O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 46 652 41 246 3 055 2 751
Perusaste 3 358 2 644 2 397 2 305
Keskiaste 16 630 14 340 2 602 2 495
Alin korkea-aste 9 176 8 311 2 788 2 618
Alempi korkeakouluaste 8 638 7 878 3 058 2 901
Ylempi korkeakouluaste 8 418 7 674 4 297 3 907
Tutkijakoulutusaste 432 399 5 492 4 925
P Koulutus Yhteensä 87 823 73 202 3 475 3 489
Perusaste 1 993 1 126 2 447 2 208
Keskiaste 16 705 10 252 2 409 2 225
Alin korkea-aste 6 622 4 905 2 908 2 760
Alempi korkeakouluaste 13 452 11 510 3 462 3 496
Ylempi korkeakouluaste 47 740 44 256 3 761 3 678
Tutkijakoulutusaste 1 311 1 153 4 709 4 622
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Yhteensä 236 183 204 018 2 866 2 621
Perusaste 13 095 10 734 2 285 2 197
Keskiaste 104 662 91 615 2 466 2 393
Alin korkea-aste 47 342 41 061 2 899 2 800
Alempi korkeakouluaste 46 821 40 928 2 844 2 738
Ylempi korkeakouluaste 20 893 17 028 4 775 4 172
Tutkijakoulutusaste 3 370 2 652 6 363 6 382
R Taiteet, viihde ja virkistys Yhteensä 9 659 8 239 2 561 2 412
Perusaste 1 001 781 2 463 2 332
Keskiaste 3 422 2 807 2 381 2 288
Alin korkea-aste 1 560 1 375 2 394 2 306
Alempi korkeakouluaste 1 525 1 309 2 529 2 458
Ylempi korkeakouluaste 2 066 1 889 2 983 2 822
Tutkijakoulutusaste 85 78 3 216 3 029
S Muu palvelutoiminta Yhteensä 35 28 2 123 1 990
Perusaste 6 5         ..         ..
Keskiaste 23 17 1 953 1 932
Alin korkea-aste 4 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
T Kotitalouksien toim. kotitaloustyöntekijöiden työnantajina Yhteensä 6 6         ..         ..
Keskiaste 2 2         ..         ..
Alin korkea-aste 1 1         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 3 3         ..         ..
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Yhteensä 3 3         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
Toimiala tuntematon Yhteensä 15 8         ..         ..
Perusaste 1 1         ..         ..
Keskiaste 2 1         ..         ..
Alin korkea-aste 8 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 3 1         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2013, Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_007_fi.html