Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2014

Yrkeklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
Kvinnor 339 583 293 891 2 889 2 669
Män 79 139 71 638 3 456 3 197
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 735 721 7 259 6 808
Kvinnor 243 238 6 478 6 086
Män 492 483 7 641 7 202
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 2 040 1 975 4 832 4 611
Kvinnor 1 305 1 265 4 586 4 380
Män 735 710 5 273 5 036
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 7 643 7 480 4 583 4 475
Kvinnor 4 835 4 712 4 202 3 812
Män 2 808 2 768 5 220 5 069
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 206 200 4 041 3 732
Kvinnor 100 95 3 994 3 685
Män 106 105 4 080 3 732
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 031 4 735 3 937 3 827
Kvinnor 1 885 1 717 3 864 3 782
Män 3 146 3 018 3 978 3 846
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 22 807 18 747 5 070 4 773
Kvinnor 16 599 13 592 4 739 4 082
Män 6 208 5 155 5 949 6 019
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 76 207 70 953 3 438 3 456
Kvinnor 57 899 53 951 3 341 3 336
Män 18 308 17 002 3 738 3 717
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 7 030 6 476 3 592 3 477
Kvinnor 4 914 4 528 3 502 3 380
Män 2 116 1 948 3 796 3 712
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 136 1 076 3 334 3 280
Kvinnor 506 464 3 288 3 230
Män 630 612 3 368 3 311
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 13 061 11 391 3 232 3 195
Kvinnor 11 001 9 487 3 229 3 203
Män 2 060 1 904 3 248 3 136
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 6 098 5 751 3 111 3 089
Kvinnor 1 397 1 272 2 803 2 624
Män 4 701 4 479 3 196 3 204
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 64 113 54 722 2 980 2 870
Kvinnor 58 045 49 018 2 959 2 847
Män 6 068 5 704 3 155 3 124
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 16 867 15 166 2 528 2 395
Kvinnor 15 661 14 068 2 489 2 388
Män 1 206 1 098 3 023 2 802
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 16 527 14 727 2 627 2 570
Kvinnor 13 208 11 736 2 639 2 584
Män 3 319 2 991 2 579 2 502
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 850 1 722 2 789 2 718
Kvinnor 607 554 2 856 2 769
Män 1 243 1 168 2 757 2 666
41 Kontorspersonal Totalt 7 222 6 252 2 353 2 328
Kvinnor 6 738 5 858 2 353 2 329
Män 484 394 2 360 2 288
42 Kundtjänstpersonal Totalt 2 560 2 180 2 399 2 345
Kvinnor 2 250 1 923 2 388 2 342
Män 310 257 2 480 2 393
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 2 446 2 290 2 506 2 453
Kvinnor 1 992 1 866 2 494 2 460
Män 454 424 2 556 2 387
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 628 3 897 2 269 2 229
Kvinnor 2 996 2 493 2 305 2 255
Män 1 632 1 404 2 205 2 161
51 Servicepersonal Totalt 13 113 11 925 2 356 2 252
Kvinnor 7 987 7 270 2 388 2 271
Män 5 126 4 655 2 309 2 231
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 393 293 2 274 2 236
Kvinnor 362 275 2 269 2 234
Män 31 18 2 357 2 256
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 105 539 88 478 2 453 2 399
Kvinnor 99 391 83 339 2 443 2 390
Män 6 148 5 139 2 607 2 582
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 897 3 731 2 900 2 946
Kvinnor 343 276 2 264 2 188
Män 3 554 3 455 2 941 2 982
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 4 156 2 934 2 507 2 511
Kvinnor 2 056 1 366 2 466 2 463
Män 2 100 1 568 2 543 2 562
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 75 51 2 584 2 629
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 73 49         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 646 580 2 499 2 377
Kvinnor 30 27 2 721 2 809
Män 616 553 2 488 2 374
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 527 1 387 2 396 2 361
Kvinnor 110 92 2 160 2 128
Män 1 417 1 295 2 412 2 377
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 81 72 2 310 2 265
Kvinnor 42 35 2 151 2 156
Män 39 37 2 442 2 337
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 419 369 2 607 2 471
Kvinnor 84 51 2 221 2 174
Män 335 318 2 674 2 562
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 204 166 2 206 2 213
Kvinnor 108 87 2 169 2 161
Män 96 79 2 248 2 254
81 Processarbetare Totalt 205 165 2 311 2 196
Kvinnor 121 91 2 092 1 975
Män 84 74 2 577 2 552
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 13 12 2 324 2 293
Kvinnor 3 3         ..         ..
Män 10 9         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 208 1 115 2 401 2 347
Kvinnor 251 227 2 219 2 074
Män 957 888 2 429 2 377
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 19 656 16 460 2 134 2 075
Kvinnor 18 936 15 870 2 136 2 076
Män 720 590 2 082 2 029
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 8 8         ..         ..
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 6 6         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 442 985 2 076 2 033
Kvinnor 320 198 1 979 2 007
Män 1 122 787 2 099 2 056
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 7 559 6 086 2 121 2 087
Kvinnor 7 098 5 723 2 122 2 087
Män 461 363 2 099 2 075
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 344 230 1 916 1 895
Kvinnor 140 109 1 889 1 882
Män 204 121 1 938 1 899
Okänt Totalt 30 21 3 096 3 112
Kvinnor 16 11 2 337 2 337
Män 14 10 3 399 3 275

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_001_sv.html