Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2014

Avtalsbransch Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
Grundnivå 22 339 18 208 2 343 2 237
Mellannivå 164 119 140 821 2 468 2 381
Lägsta högre nivå 67 271 58 866 2 889 2 777
Lägsta högskolenivå 76 852 67 959 3 013 2 864
Högre högskolenivå 83 052 75 401 4 047 3 757
Forskarutbildningsnivå 5 089 4 274 5 753 5 553
01 AKTA Totalt 313 247 269 339 2 701 2 570
Grundnivå 19 452 15 618 2 263 2 197
Mellannivå 148 240 126 032 2 427 2 362
Lägsta högre nivå 60 873 53 085 2 838 2 738
Lägsta högskolenivå 62 028 54 405 2 863 2 736
Högre högskolenivå 21 307 18 993 3 742 3 418
Forskarutbildningsnivå 1 347 1 206 4 915 4 541
02 Lärare Totalt 63 402 59 113 3 711 3 659
Grundnivå 318 252 3 260 3 191
Mellannivå 2 894 2 535 3 030 3 014
Lägsta högre nivå 2 563 2 174 3 438 3 463
Lägsta högskolenivå 10 114 9 057 3 606 3 601
Högre högskolenivå 46 628 44 284 3 774 3 705
Forskarutbildningsnivå 885 811 4 383 4 298
03 Tekniska Totalt 24 946 23 525 3 059 2 961
Grundnivå 2 069 1 882 2 456 2 352
Mellannivå 12 067 11 439 2 651 2 548
Lägsta högre nivå 3 747 3 523 3 304 3 295
Lägsta högskolenivå 4 456 4 258 3 572 3 500
Högre högskolenivå 2 519 2 343 4 132 4 010
Forskarutbildningsnivå 88 80 4 377 4 171
04 Läkare Totalt 16 272 12 715 5 980 5 991
Grundnivå 314 273 5 009 4 899
Mellannivå 711 617 4 798 4 812
Lägsta högre nivå 10 7         ..         ..
Lägsta högskolenivå 155 143 4 671 4 597
Högre högskolenivå 12 316 9 501 5 898 5 929
Forskarutbildningsnivå 2 766 2 174 6 808 6 766
05 Övriga Totalt 855 837 2 978 2 879
Grundnivå 186 183 2 967 2 880
Mellannivå 207 198 2 952 2 860
Lägsta högre nivå 78 77 2 876 2 784
Lägsta högskolenivå 99 96 2 843 2 728
Högre högskolenivå 282 280 3 079 2 990
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_003_sv.html