Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2014

Avtalsbransch Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
1 Chefer 10 624 10 376 4 811 4 618
2 Specialister 125 272 113 378 3 722 3 511
3 Experter 105 455 92 088 2 855 2 748
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 16 856 14 619 2 363 2 323
5 Service- och försäljningspersonal 122 942 104 427 2 459 2 391
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 231 2 985 2 509 2 512
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 877 2 574 2 435 2 364
8 Process- och transportarbetare 1 426 1 292 2 385 2 333
9 Övriga arbetstagare 29 009 23 769 2 126 2 076
Okänt 30 21 3 096 3 112
01 AKTA Yrken totalt 313 247 269 339 2 701 2 570
1 Chefer 7 507 7 311 4 600 4 098
2 Specialister 42 171 38 384 3 120 2 979
3 Experter 98 156 85 191 2 830 2 731
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 16 027 13 854 2 354 2 320
5 Service- och försäljningspersonal 115 699 97 459 2 442 2 381
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 755 2 589 2 504 2 511
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 464 323 2 237 2 171
8 Process- och transportarbetare 1 088 964 2 380 2 379
9 Övriga arbetstagare 28 363 23 254 2 124 2 075
Okänt 17 10 3 180 3 180
02 Lärare Yrken totalt 63 402 59 113 3 711 3 659
1 Chefer 2 298 2 270 5 215 5 187
2 Specialister 61 043 56 789 3 647 3 629
3 Experter 41 38 4 189 4 375
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 8 7         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 2 2         ..         ..
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 1         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1         ..         ..         ..
Okänt 8 6         ..         ..
03 Tekniska Yrken totalt 24 946 23 525 3 059 2 961
1 Chefer 630 616 4 730 4 636
2 Specialister 5 170 4 875 3 798 3 744
3 Experter 7 224 6 831 3 144 3 115
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 819 756 2 510 2 397
5 Service- och försäljningspersonal 7 236 6 962 2 666 2 628
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 475 395 2 536 2 542
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 405 2 244 2 464 2 388
8 Process- och transportarbetare 338 328 2 392 2 264
9 Övriga arbetstagare 644 513 2 192 2 121
Okänt 5 5         ..         ..
04 Läkare Yrken totalt 16 272 12 715 5 980 5 991
1 Chefer 189 179 8 629 8 841
2 Specialister 16 080 12 533 5 939 5 971
3 Experter 2 2         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 1 1         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 855 837 2 978 2 879
2 Specialister 808 797 2 997 2 893
3 Experter 32 26 2 726 2 673
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 2 2         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 4 3         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 7 7         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 2 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_004_sv.html