Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2014

Näringsgren Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
Mellannivå 164 119 140 821 2 468 2 381
Lägsta högre nivå 67 271 58 866 2 889 2 777
Lägsta högskolenivå 76 852 67 959 3 013 2 864
Högre högskolenivå 83 052 75 401 4 047 3 757
Forskarutbildningsnivå 5 089 4 274 5 753 5 553
Grundnivå 22 339 18 208 2 343 2 237
A Jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 3 437 2 436 2 540 2 544
Mellannivå 2 571 1 828 2 538 2 546
Lägsta högre nivå 162 124 2 681 2 611
Lägsta högskolenivå 87 68 2 571 2 571
Högre högskolenivå 11 6         ..         ..
Grundnivå 606 410 2 498 2 498
B Utvinning av mineral Totalt 12 11 2 881 2 597
Mellannivå 5 5         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 1         ..         ..
Lägsta högskolenivå 4 3         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
Grundnivå 1 1         ..         ..
C Tillverkning Totalt 60 51 2 620 2 412
Mellannivå 18 15 2 403 2 323
Lägsta högre nivå 15 12 2 737 2 650
Lägsta högskolenivå 6 6         ..         ..
Högre högskolenivå 2 2         ..         ..
Grundnivå 19 16 2 363 2 319
D Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 105 1 054 3 272 3 228
Mellannivå 433 410 2 707 2 523
Lägsta högre nivå 186 180 3 432 3 448
Lägsta högskolenivå 216 209 3 571 3 594
Högre högskolenivå 168 158 4 346 4 156
Forskarutbildningsnivå 6 6         ..         ..
Grundnivå 96 91 2 604 2 521
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering Totalt 1 745 1 634 3 035 2 794
Mellannivå 741 698 2 579 2 520
Lägsta högre nivå 358 338 3 181 3 249
Lägsta högskolenivå 282 270 3 463 3 450
Högre högskolenivå 202 182 4 224 4 217
Forskarutbildningsnivå 7 7         ..         ..
Grundnivå 155 139 2 527 2 443
F Byggverksamhet Totalt 927 796 3 145 3 221
Mellannivå 335 260 2 371 2 224
Lägsta högre nivå 203 192 3 350 3 375
Lägsta högskolenivå 218 208 3 738 3 659
Högre högskolenivå 74 68 4 268 4 179
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
Grundnivå 94 65 2 224 2 153
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 134 112 2 482 2 290
Mellannivå 67 55 2 269 2 200
Lägsta högre nivå 18 15 2 971 2 796
Lägsta högskolenivå 21 17 2 868 2 690
Högre högskolenivå 8 6         ..         ..
Grundnivå 20 19 2 114 2 067
H Transport och magasinering Totalt 1 694 1 621 2 967 2 792
Mellannivå 902 860 2 745 2 658
Lägsta högre nivå 188 180 3 094 2 899
Lägsta högskolenivå 154 148 3 645 3 521
Högre högskolenivå 80 76 4 278 4 226
Forskarutbildningsnivå 4 4         ..         ..
Grundnivå 366 353 2 633 2 571
I Hotell- och restaurangverksamhet Totalt 10 002 8 687 2 237 2 155
Mellannivå 7 958 6 923 2 204 2 149
Lägsta högre nivå 695 633 2 441 2 357
Lägsta högskolenivå 364 342 2 607 2 450
Högre högskolenivå 59 55 3 442 3 453
Forskarutbildningsnivå 2 2         ..         ..
Grundnivå 924 732 2 055 2 029
J Informations- och kommunikationsverksamhet Totalt 1 005 942 3 315 3 194
Mellannivå 313 295 2 790 2 699
Lägsta högre nivå 171 164 3 288 3 336
Lägsta högskolenivå 232 217 3 270 3 255
Högre högskolenivå 213 196 4 195 3 940
Forskarutbildningsnivå 22 19 4 706 4 141
Grundnivå 54 51 2 519 2 338
L Fastighetsverksamhet Totalt 589 530 2 812 2 464
Mellannivå 305 268 2 287 2 231
Lägsta högre nivå 86 78 3 187 3 306
Lägsta högskolenivå 94 90 3 628 3 462
Högre högskolenivå 34 34 4 511 4 442
Grundnivå 70 60 2 156 2 066
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 8 944 8 213 3 093 2 888
Mellannivå 3 055 2 761 2 413 2 332
Lägsta högre nivå 1 770 1 653 3 029 3 022
Lägsta högskolenivå 1 844 1 753 3 538 3 478
Högre högskolenivå 1 516 1 389 4 172 4 046
Forskarutbildningsnivå 52 47 4 539 4 202
Grundnivå 707 610 2 362 2 308
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Totalt 11 982 10 402 2 311 2 109
Mellannivå 7 930 6 917 2 162 2 076
Lägsta högre nivå 1 036 933 2 787 2 606
Lägsta högskolenivå 582 546 3 230 3 281
Högre högskolenivå 222 206 4 007 3 978
Forskarutbildningsnivå 4 4         ..         ..
Grundnivå 2 208 1 796 2 089 2 027
O Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 44 929 40 335 3 102 2 788
Mellannivå 15 297 13 428 2 622 2 500
Lägsta högre nivå 8 818 8 076 2 791 2 623
Lägsta högskolenivå 8 742 8 024 3 068 2 916
Högre högskolenivå 8 871 8 135 4 277 3 887
Forskarutbildningsnivå 443 408 5 430 4 917
Grundnivå 2 758 2 264 2 420 2 328
P Utbildning Totalt 84 811 73 501 3 469 3 508
Mellannivå 16 376 11 273 2 394 2 207
Lägsta högre nivå 6 225 4 868 2 909 2 752
Lägsta högskolenivå 12 266 10 694 3 476 3 521
Högre högskolenivå 47 352 44 764 3 774 3 701
Forskarutbildningsnivå 967 886 4 487 4 346
Grundnivå 1 625 1 016 2 455 2 225
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Totalt 237 906 206 964 2 903 2 651
Mellannivå 104 520 92 037 2 493 2 421
Lägsta högre nivå 45 811 40 055 2 917 2 812
Lägsta högskolenivå 50 255 44 067 2 869 2 748
Högre högskolenivå 22 111 18 148 4 698 4 057
Forskarutbildningsnivå 3 501 2 816 6 309 6 284
Grundnivå 11 708 9 841 2 344 2 237
R Kultur, nöje och fritid Totalt 9 419 8 220 2 583 2 440
Mellannivå 3 280 2 775 2 407 2 310
Lägsta högre nivå 1 525 1 362 2 394 2 308
Lägsta högskolenivå 1 484 1 296 2 538 2 481
Högre högskolenivå 2 126 1 973 2 994 2 838
Forskarutbildningsnivå 78 72 3 155 2 941
Grundnivå 926 742 2 500 2 379
S Annan serviceverksamhet Totalt 16 16 2 017 1 887
Mellannivå 12 12 1 911 1 882
Lägsta högre nivå 1 1         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 1         ..         ..
Grundnivå 2 2         ..         ..
U Verksamh vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 3 3         ..         ..
Mellannivå 1 1         ..         ..
Högre högskolenivå 2 2         ..         ..
Näringsgrenen okänd Totalt 2 1         ..         ..
Lägsta högre nivå 2 1         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_007_sv.html