Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2014

Näringsgren Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
Kvinnor 339 583 293 891 2 889 2 669
Män 79 139 71 638 3 456 3 197
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 3 401 2 418 2 539 2 544
Kvinnor 1 732 1 149 2 497 2 497
Män 1 669 1 269 2 575 2 585
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 9 996 8 683 2 237 2 155
Kvinnor 9 381 8 135 2 236 2 154
Män 615 548 2 254 2 174
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 8 186 7 553 3 096 2 879
Kvinnor 4 047 3 683 2 799 2 501
Män 4 139 3 870 3 369 3 290
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 5 140 4 552 2 347 2 145
Kvinnor 2 536 2 135 2 189 2 039
Män 2 604 2 417 2 475 2 240
8121 Lokalvård Totalt 4 885 4 208 2 109 2 026
Kvinnor 4 530 3 882 2 101 2 022
Män 355 326 2 217 2 171
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 17 713 16 018 3 232 2 774
Kvinnor 12 537 11 283 2 990 2 625
Män 5 176 4 735 3 797 3 329
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 20 518 17 939 2 945 2 644
Kvinnor 16 594 14 505 2 899 2 636
Män 3 924 3 434 3 131 2 687
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 5 457 5 365 3 186 3 129
Kvinnor 632 596 3 012 3 038
Män 4 825 4 769 3 207 3 138
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 37 022 31 203 3 304 3 377
Kvinnor 29 919 24 728 3 219 3 308
Män 7 103 6 475 3 620 3 585
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 25 440 22 792 3 691 3 733
Kvinnor 18 499 16 411 3 596 3 668
Män 6 941 6 381 3 931 3 913
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 17 267 15 405 3 494 3 576
Kvinnor 10 124 8 944 3 385 3 511
Män 7 143 6 461 3 641 3 654
8610 Sluten sjukvård Totalt 75 454 65 059 3 262 2 949
Kvinnor 63 043 53 814 3 120 2 896
Män 12 411 11 245 3 935 3 303
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 40 388 34 013 3 183 2 694
Kvinnor 37 082 31 162 3 054 2 677
Män 3 306 2 851 4 558 3 654
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 6 471 5 330 3 048 2 761
Kvinnor 5 506 4 496 2 923 2 714
Män 965 834 3 724 3 198
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 15 961 13 718 2 728 2 707
Kvinnor 15 271 13 096 2 730 2 711
Män 690 622 2 688 2 641
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 6 786 5 950 2 787 2 732
Kvinnor 5 770 5 003 2 780 2 734
Män 1 016 947 2 822 2 718
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 9 583 8 381 2 709 2 686
Kvinnor 9 086 7 927 2 711 2 688
Män 497 454 2 675 2 637
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 601 2 391 2 884 2 871
Kvinnor 2 090 1 901 2 865 2 857
Män 511 490 2 950 2 946
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 20 234 17 291 2 594 2 551
Kvinnor 19 198 16 403 2 596 2 557
Män 1 036 888 2 560 2 415
8891 Barndagvård Totalt 50 175 46 112 2 348 2 307
Kvinnor 48 989 45 016 2 345 2 305
Män 1 186 1 096 2 479 2 386
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 9 246 7 845 2 767 2 643
Kvinnor 7 561 6 497 2 797 2 669
Män 1 685 1 348 2 616 2 474
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 428 3 822 2 500 2 352
Kvinnor 3 569 3 062 2 500 2 353
Män 859 760 2 503 2 348

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_008_sv.html