Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2014

Åldersgrupp Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
Grundnivå 22 339 18 208 2 343 2 237
Mellannivå 164 119 140 821 2 468 2 381
Lägsta högre nivå 67 271 58 866 2 889 2 777
Lägsta högskolenivå 76 852 67 959 3 013 2 864
Högre högskolenivå 83 052 75 401 4 047 3 757
Forskarutbildningsnivå 5 089 4 274 5 753 5 553
Under 20 Totalt 1 220 906 2 257 2 243
Grundnivå 1 206 896 2 259 2 249
Mellannivå 13 10 2 087 2 102
Lägsta högre nivå 1         ..         ..         ..
20 - 24 Totalt 12 739 10 765 2 370 2 343
Grundnivå 1 224 950 2 207 2 139
Mellannivå 9 898 8 315 2 327 2 293
Lägsta högre nivå 44 30 2 086 2 086
Lägsta högskolenivå 1 523 1 425 2 671 2 586
Högre högskolenivå 49 44 2 907 2 896
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
25 - 29 Totalt 30 475 27 198 2 738 2 586
Grundnivå 1 136 933 2 433 2 182
Mellannivå 12 719 10 968 2 487 2 343
Lägsta högre nivå 80 64 2 470 2 256
Lägsta högskolenivå 11 867 10 891 2 752 2 652
Högre högskolenivå 4 642 4 314 3 337 3 136
Forskarutbildningsnivå 31 28 4 281 3 832
30 - 34 Totalt 38 532 33 240 2 874 2 733
Grundnivå 1 191 977 2 517 2 234
Mellannivå 13 205 11 249 2 433 2 346
Lägsta högre nivå 133 110 2 673 2 620
Lägsta högskolenivå 13 569 11 487 2 812 2 690
Högre högskolenivå 10 222 9 232 3 452 3 253
Forskarutbildningsnivå 212 185 4 218 4 034
35 - 39 Totalt 46 316 39 234 2 987 2 818
Grundnivå 1 278 1 041 2 363 2 242
Mellannivå 14 615 12 442 2 438 2 344
Lägsta högre nivå 3 440 2 754 2 748 2 677
Lägsta högskolenivå 13 644 11 230 2 924 2 793
Högre högskolenivå 12 779 11 307 3 657 3 441
Forskarutbildningsnivå 560 460 4 725 4 426
40 - 44 Totalt 49 401 43 349 3 058 2 811
Grundnivå 1 614 1 354 2 389 2 252
Mellannivå 16 239 14 201 2 456 2 362
Lägsta högre nivå 9 077 7 730 2 830 2 725
Lägsta högskolenivå 9 020 7 962 2 986 2 824
Högre högskolenivå 12 657 11 462 3 936 3 675
Forskarutbildningsnivå 794 640 5 269 5 274
45 - 49 Totalt 60 362 54 836 3 081 2 781
Grundnivå 2 173 1 838 2 361 2 261
Mellannivå 22 167 19 940 2 475 2 379
Lägsta högre nivå 12 709 11 379 2 848 2 736
Lägsta högskolenivå 8 568 8 005 3 052 2 870
Högre högskolenivå 13 881 12 943 4 164 3 876
Forskarutbildningsnivå 864 731 5 648 5 576
50 - 54 Totalt 67 175 61 639 3 069 2 750
Grundnivå 2 794 2 410 2 379 2 272
Mellannivå 28 291 25 473 2 493 2 405
Lägsta högre nivå 14 949 13 868 2 883 2 763
Lägsta högskolenivå 7 215 6 809 3 166 3 008
Högre högskolenivå 12 985 12 253 4 326 4 003
Forskarutbildningsnivå 941 826 6 096 6 032
55 - 59 Totalt 67 869 60 757 3 066 2 750
Grundnivå 4 659 3 983 2 324 2 247
Mellannivå 28 535 24 882 2 488 2 404
Lägsta högre nivå 16 690 15 126 2 936 2 825
Lägsta högskolenivå 7 237 6 817 3 455 3 423
Högre högskolenivå 9 839 9 154 4 558 4 161
Forskarutbildningsnivå 909 795 6 169 6 120
60 - 64 Totalt 41 848 31 495 3 087 2 709
Grundnivå 4 668 3 539 2 291 2 210
Mellannivå 17 496 12 620 2 491 2 403
Lägsta högre nivå 9 602 7 392 2 970 2 849
Lägsta högskolenivå 3 926 3 105 3 637 3 537
Högre högskolenivå 5 482 4 308 4 824 4 340
Forskarutbildningsnivå 674 531 6 530 6 506
Över 65 Totalt 2 785 2 110 3 459 2 939
Grundnivå 396 287 2 426 2 303
Mellannivå 941 721 2 602 2 504
Lägsta högre nivå 546 413 3 123 3 053
Lägsta högskolenivå 283 228 3 635 3 492
Högre högskolenivå 516 384 5 057 4 483
Forskarutbildningsnivå 103 77 6 809 7 062

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_011_sv.html