Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2014

Yrkesklassificering 2010 Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 9 544 14,45 14,40
Kvinnor 1 334 13,37 13,45
Män 8 210 14,60 14,48
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 9         ..         ..
Kvinnor 3         ..         ..
Män 6         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 7         ..         ..
Kvinnor 2         ..         ..
Män 5         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 536 15,40 15,22
Kvinnor 19 14,71 14,58
Män 517 15,43 15,24
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 6         ..         ..
Män 6         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 38 13,68 14,39
Kvinnor 11 13,99 14,45
Män 27 13,66 14,39
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
41 Kontorspersonal Totalt 21 14,29 14,50
Kvinnor 12         ..         ..
Män 9         ..         ..
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 2         ..         ..
Män 1         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 66 15,04 14,83
Kvinnor 10 14,70 14,68
Män 56 15,10 15,10
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 1 232 14,59 14,26
Kvinnor 153 15,15 15,35
Män 1 079 14,51 14,22
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 4         ..         ..
Kvinnor 4         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 14 14,45 14,38
Män 14 14,45 14,38
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1 220 12,56 12,68
Kvinnor 501 12,82 12,84
Män 719 12,39 12,59
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 309 15,45 14,72
Kvinnor 76 14,70 14,70
Män 233 15,68 14,73
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 2 083 15,01 14,88
Kvinnor 44 13,97 14,33
Män 2 039 15,03 14,89
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 651 15,71 15,29
Kvinnor 7         ..         ..
Män 644         ..         ..
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 27 15,33 15,51
Kvinnor 5         ..         ..
Män 22         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 379 16,13 15,84
Kvinnor 4         ..         ..
Män 375         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 76 14,68 14,58
Kvinnor 18 13,69 13,46
Män 58 14,73 14,74
81 Processarbetare Totalt 107 14,18 14,60
Kvinnor 21 9,49 9,37
Män 86 14,52 14,68
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 60 14,33 13,94
Kvinnor 12 13,82 13,56
Män 48 14,44 14,00
83 Transportarbetare Totalt 1 040 14,21 14,23
Kvinnor 31 14,00 13,81
Män 1 009 14,21 14,24
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 131 12,97 12,85
Kvinnor 125         ..         ..
Män 6         ..         ..
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 204 13,50 13,86
Kvinnor 109 13,35 13,54
Män 95 13,69 14,07
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 176 13,66 13,69
Kvinnor 131 12,19 12,72
Män 1 045 13,84 13,87
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 10 12,81 12,79
Kvinnor 8         ..         ..
Män 2         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 105 12,72 12,63
Kvinnor 21 12,68 12,87
Män 84 12,73 12,59
Okänt Totalt 21         ..         ..
Kvinnor 5         ..         ..
Män 16         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_013_sv.html