Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2014

Näringsgrenklassificering Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 9 544 14,45 14,40
Kvinnor 1 334 13,37 13,45
Män 8 210 14,60 14,48
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 72 14,23 14,08
Män 72 14,23 14,08
36 Vattenförsörjning Totalt 614 15,44 15,30
Kvinnor 5         ..         ..
Män 609         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 224 15,31 15,42
Kvinnor 16 14,19 14,05
Män 208 15,39 15,51
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 50 14,40 14,65
Kvinnor 6         ..         ..
Män 44         ..         ..
41 Byggande av hus Totalt 141 14,15 14,23
Kvinnor 9         ..         ..
Män 132         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 594 14,10 14,06
Kvinnor 101 12,81 13,16
Män 493 14,36 14,40
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 845 13,74 13,92
Kvinnor 97 12,84 12,84
Män 748 13,84 14,00
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 289 14,47 14,36
Kvinnor 5         ..         ..
Män 284         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 385 18,09 17,77
Kvinnor 23 14,41 14,27
Män 362 18,30 17,96
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 108 13,58 13,63
Kvinnor 18 11,89 11,10
Män 90 13,89 13,84
68 Fastighetsverksamhet Totalt 129 14,67 14,74
Kvinnor 14 13,97 14,12
Män 115 14,75 14,79
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 1 519 14,64 14,49
Kvinnor 148 13,07 13,14
Män 1 371 14,80 14,65
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 3 060 13,93 14,15
Kvinnor 612 13,24 13,34
Män 2 448 14,08 14,24
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 469 14,11 14,42
Kvinnor 34 12,40 11,97
Män 435 14,22 14,46
87 Vård och omsorg med boende Totalt 56 14,17 14,61
Kvinnor 17         ..         ..
Män 39 14,17 14,61
88 Öppna sociala insatser Totalt 184 10,56 9,96
Kvinnor 61 11,02 10,34
Män 123 10,44 9,87
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 704 14,99 14,82
Kvinnor 147 15,34 15,65
Män 557 14,91 14,60

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_014_sv.html