Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2015

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 224 360 458 3 017 2 751
Grundnivå 19 529 16 145 2 360 2 255
Mellannivå 159 779 137 437 2 478 2 389
Lägsta högre nivå 64 041 56 217 2 888 2 781
Lägsta högskolenivå 78 857 69 447 2 996 2 854
Högre högskolenivå 84 977 77 009 4 039 3 760
Forskarutbildningsnivå 5 041 4 203 5 754 5 570
01 AKTA Totalt 309 089 266 415 2 710 2 585
Grundnivå 16 975 13 816 2 277 2 218
Mellannivå 144 788 123 384 2 435 2 370
Lägsta högre nivå 58 239 50 956 2 838 2 743
Lägsta högskolenivå 65 098 56 965 2 859 2 743
Högre högskolenivå 22 577 20 059 3 713 3 392
Forskarutbildningsnivå 1 412 1 235 4 850 4 458
02 Lärare Totalt 62 095 57 743 3 726 3 677
Grundnivå 292 240 3 246 3 227
Mellannivå 2 594 2 253 3 068 3 036
Lägsta högre nivå 2 273 1 929 3 449 3 467
Lägsta högskolenivå 9 015 7 962 3 602 3 602
Högre högskolenivå 47 170 44 670 3 786 3 720
Forskarutbildningsnivå 751 689 4 181 4 072
03 Tekniska Totalt 23 863 22 640 3 083 2 990
Grundnivå 1 786 1 651 2 461 2 357
Mellannivå 11 527 11 011 2 670 2 558
Lägsta högre nivå 3 436 3 242 3 321 3 310
Lägsta högskolenivå 4 483 4 283 3 577 3 521
Högre högskolenivå 2 542 2 371 4 150 4 011
Forskarutbildningsnivå 89 82 4 339 4 147
04 Läkare Totalt 16 305 12 817 5 987 6 000
Grundnivå 291 256 5 003 5 125
Mellannivå 660 590 5 093 5 042
Lägsta högre nivå 13 11 3 784 3 420
Lägsta högskolenivå 162 145 4 363 4 052
Högre högskolenivå 12 395 9 623 5 890 5 916
Forskarutbildningsnivå 2 784 2 192 6 866 6 826
05 Övriga Totalt 872 843 3 026 2 913
Grundnivå 185 182 3 012 2 926
Mellannivå 210 199 2 990 2 884
Lägsta högre nivå 80 79 2 935 2 814
Lägsta högskolenivå 99 92 2 948 2 847
Högre högskolenivå 293 286 3 111 3 050
Forskarutbildningsnivå 5 5         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_003_sv.html