Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2015

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 412 224 360 458 3 017 2 751
1 Chefer 8 253 8 078 4 940 4 801
2 Specialister 127 541 115 465 3 743 3 537
3 Experter 105 543 92 151 2 856 2 759
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 16 775 14 681 2 387 2 344
5 Service- och försäljningspersonal 115 460 98 192 2 475 2 408
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 194 3 021 2 533 2 550
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 447 2 220 2 432 2 377
8 Process- och transportarbetare 1 548 1 409 2 447 2 435
9 Övriga arbetstagare 30 302 25 086 2 106 2 059
Okänt 161 155 3 411 3 314
01 AKTA Yrken totalt 309 089 266 415 2 710 2 585
1 Chefer 5 559 5 423 4 693 3 940
2 Specialister 45 376 41 413 3 178 3 035
3 Experter 98 734 85 704 2 833 2 743
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 16 117 14 062 2 377 2 342
5 Service- och försäljningspersonal 108 281 91 248 2 456 2 397
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 639 2 510 2 521 2 543
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 385 270 2 281 2 197
8 Process- och transportarbetare 1 163 1 041 2 507 2 523
9 Övriga arbetstagare 29 703 24 616 2 106 2 059
Okänt 132 128 3 372 3 316
02 Lärare Yrken totalt 62 095 57 743 3 726 3 677
1 Chefer 2 218 2 192 5 250 5 226
2 Specialister 59 809 55 486 3 660 3 649
3 Experter 54 53 4 410 4 539
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 1 1         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 5 4         ..         ..
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1         ..         ..         ..
Okänt 7 7         ..         ..
03 Tekniska Yrken totalt 23 863 22 640 3 083 2 990
1 Chefer 325 322 5 198 5 075
2 Specialister 5 391 5 094 3 861 3 779
3 Experter 6 721 6 367 3 145 3 122
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 647 613 2 614 2 463
5 Service- och försäljningspersonal 7 169 6 937 2 701 2 654
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 554 511 2 595 2 647
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 055 1 943 2 453 2 389
8 Process- och transportarbetare 385 368 2 291 2 250
9 Övriga arbetstagare 596 467 2 104 2 083
Okänt 20 18 3 328 3 085
04 Läkare Yrken totalt 16 305 12 817 5 987 6 000
1 Chefer 151 141 8 934 8 991
2 Specialister 16 145 12 669 5 951 5 978
3 Experter 5 4         ..         ..
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 1         ..         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 1 1         ..         ..
Okänt 2 2         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 872 843 3 026 2 913
2 Specialister 820 803 3 049 2 939
3 Experter 29 23 2 646 2 590
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 9 5         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 5 3         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 7 7         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 2 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_004_sv.html