Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2015

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 412 224 360 458 3 017 2 751
Kvinnor 335 053 290 182 2 905 2 687
Män 77 171 70 276 3 459 3 197
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Totalt 3 296 2 327 2 564 2 570
Kvinnor 1 657 1 100 2 536 2 532
Män 1 639 1 227 2 588 2 604
02 Skogsbruk Totalt 2 1         ..         ..
Män 2 1         ..         ..
08 Annan utvinning av mineral Totalt 11 10 2 804 2 547
Män 11 10 2 804 2 547
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar Totalt 38 35 2 539 2 340
Kvinnor 24 22 2 624 2 369
Män 14 13 2 384 2 274
33 Reparation och installation av maskiner och apparater Totalt 19 18 2 686 2 580
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 17 16         ..         ..
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 036 992 3 269 3 288
Kvinnor 295 279 3 250 3 149
Män 741 713 3 275 3 331
36 Vattenförsörjning Totalt 1 107 1 061 3 092 2 909
Kvinnor 295 267 2 914 2 616
Män 812 794 3 151 2 989
37 Avloppsrening Totalt 160 152 2 827 2 579
Kvinnor 31 29 2 882 2 657
Män 129 123 2 814 2 567
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 198 185 2 974 2 678
Kvinnor 75 67 2 963 2 711
Män 123 118 2 981 2 648
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 148 128 3 519 3 370
Kvinnor 96 78 3 510 3 336
Män 52 50 3 533 3 382
41 Byggande av hus Totalt 297 282 3 770 3 722
Kvinnor 119 112 3 589 3 656
Män 178 170 3 891 3 752
42 Anläggningsarbeten Totalt 265 234 3 346 3 401
Kvinnor 74 65 3 262 3 303
Män 191 169 3 380 3 416
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 337 304 2 449 2 199
Kvinnor 84 70 2 219 2 069
Män 253 234 2 508 2 250
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 58 54 2 566 2 345
Kvinnor 8 7         ..         ..
Män 50 47         ..         ..
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Totalt 213 191 2 776 2 734
Kvinnor 188 168 2 842 2 776
Män 25 23 2 283 2 059
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 1 045 992 2 928 2 761
Kvinnor 268 244 2 808 2 671
Män 777 748 2 964 2 784
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 293 276 2 507 2 319
Kvinnor 116 107 2 424 2 303
Män 177 169 2 562 2 351
55 Hotell- och logiverksamhet Totalt 59 57 2 244 2 137
Kvinnor 32 32 2 150 2 017
Män 27 25 2 386 2 188
56 Restaurang-, catering och barverksamhet Totalt 10 170 8 875 2 235 2 149
Kvinnor 9 504 8 273 2 237 2 149
Män 666 602 2 212 2 139
61 Telekommunikation Totalt 113 103 2 686 2 502
Kvinnor 82 75 2 676 2 514
Män 31 28 2 716 2 501
62 IT-tjänster Totalt 573 541 3 423 3 309
Kvinnor 233 217 3 378 3 305
Män 340 324 3 455 3 309
63 Informationstjänster Totalt 209 193 3 223 3 092
Kvinnor 74 65 3 172 3 087
Män 135 128 3 250 3 109
68 Fastighetsverksamhet Totalt 575 529 2 789 2 443
Kvinnor 316 281 2 456 2 161
Män 259 248 3 152 3 129
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet Totalt 64 64 3 554 3 512
Kvinnor 45 45 3 329 3 216
Män 19 19 4 056 3 841
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 8 112 7 512 3 101 2 895
Kvinnor 4 053 3 688 2 828 2 536
Män 4 059 3 824 3 358 3 279
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 30 29 2 387 2 326
Kvinnor 19 19 2 420 2 326
Män 11 10 2 328 2 324
75 Veterinärverksamhet Totalt 328 248 3 137 2 910
Kvinnor 255 189 3 151 2 862
Män 73 59 3 090 2 958
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst Totalt 94 57 2 225 2 155
Kvinnor 55 37 2 386 2 181
Män 39 20 1 982 1 880
79 Resebyrå- o researr.verks., andra rese-, relaterade tjänster Totalt 31 30 2 763 2 500
Kvinnor 23 23         ..         ..
Män 8 7         ..         ..
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet Totalt 52 49 2 133 2 051
Kvinnor 34 33 2 175 2 088
Män 18 16 2 048 1 976
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 11 683 10 409 2 311 2 126
Kvinnor 8 398 7 365 2 192 2 064
Män 3 285 3 044 2 584 2 314
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Totalt 289 263 2 366 2 278
Kvinnor 277 253 2 350 2 276
Män 12 10 3 002 2 397
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 46 218 41 917 3 091 2 774
Kvinnor 31 858 28 424 2 933 2 633
Män 14 360 13 493 3 409 3 124
85 Utbildning Totalt 82 328 71 009 3 495 3 539
Kvinnor 60 879 51 571 3 399 3 467
Män 21 449 19 438 3 740 3 716
86 Hälso- och sjukvård Totalt 120 904 103 152 3 250 2 866
Kvinnor 103 936 87 960 3 110 2 816
Män 16 968 15 192 4 052 3 316
87 Vård och omsorg med boende Totalt 35 040 30 493 2 770 2 742
Kvinnor 32 052 27 720 2 767 2 742
Män 2 988 2 773 2 801 2 748
88 Öppna sociala insatser Totalt 77 456 69 436 2 473 2 408
Kvinnor 73 439 65 964 2 469 2 407
Män 4 017 3 472 2 544 2 424
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet Totalt 1 682 1 577 2 917 2 789
Kvinnor 848 770 2 841 2 705
Män 834 807 2 985 2 857
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. Totalt 5 742 5 043 2 581 2 436
Kvinnor 4 445 3 861 2 584 2 440
Män 1 297 1 182 2 572 2 411
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 1 926 1 607 2 477 2 406
Kvinnor 844 680 2 401 2 346
Män 1 082 927 2 532 2 449
96 Andra konsumenttjänster Totalt 20 20 1 964 1 899
Kvinnor 17 17         ..         ..
Män 3 3         ..         ..
99 Verks vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 3 3         ..         ..
Kvinnor 3 3         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_006_sv.html