Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2015

Näringsgrenklassificering 2008 Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 412 224 360 458 3 017 2 751
Grundnivå 19 529 16 145 2 360 2 255
Mellannivå 159 779 137 437 2 478 2 389
Lägsta högre nivå 64 041 56 217 2 888 2 781
Lägsta högskolenivå 78 857 69 447 2 996 2 854
Högre högskolenivå 84 977 77 009 4 039 3 760
Forskarutbildningsnivå 5 041 4 203 5 754 5 570
A Jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 3 298 2 328 2 563 2 570
Grundnivå 569 385 2 521 2 537
Mellannivå 2 471 1 749 2 556 2 574
Lägsta högre nivå 156 120 2 747 2 679
Lägsta högskolenivå 89 67 2 647 2 570
Högre högskolenivå 12 6         ..         ..
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
B Utvinning av mineral Totalt 11 10 2 804 2 547
Grundnivå 1 1         ..         ..
Mellannivå 6 6         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 1         ..         ..
Lägsta högskolenivå 3 2         ..         ..
C Tillverkning Totalt 57 53 2 588 2 378
Grundnivå 18 16 2 346 2 328
Mellannivå 21 20 2 437 2 385
Lägsta högre nivå 8 8         ..         ..
Lägsta högskolenivå 7 6         ..         ..
Högre högskolenivå 3 3         ..         ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 036 992 3 269 3 288
Grundnivå 86 79 2 704 2 551
Mellannivå 431 408 2 700 2 470
Lägsta högre nivå 162 157 3 443 3 443
Lägsta högskolenivå 193 190 3 580 3 605
Högre högskolenivå 157 151 4 242 4 186
Forskarutbildningsnivå 7 7         ..         ..
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering Totalt 1 613 1 526 3 086 2 870
Grundnivå 132 124 2 571 2 453
Mellannivå 650 626 2 610 2 544
Lägsta högre nivå 316 298 3 208 3 240
Lägsta högskolenivå 305 291 3 431 3 434
Högre högskolenivå 197 176 4 251 4 164
Forskarutbildningsnivå 13 11 4 705 4 164
F Byggverksamhet Totalt 899 820 3 185 3 244
Grundnivå 80 67 2 180 2 124
Mellannivå 312 272 2 395 2 225
Lägsta högre nivå 197 186 3 369 3 403
Lägsta högskolenivå 226 216 3 752 3 706
Högre högskolenivå 81 76 4 366 4 192
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 271 245 2 729 2 647
Grundnivå 25 20 2 028 2 051
Mellannivå 90 82 2 230 2 214
Lägsta högre nivå 43 39 3 027 2 973
Lägsta högskolenivå 77 73 2 812 2 777
Högre högskolenivå 33 28 4 152 4 164
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
H Transport och magasinering Totalt 1 338 1 268 2 836 2 693
Grundnivå 276 264 2 700 2 671
Mellannivå 749 706 2 685 2 610
Lägsta högre nivå 137 132 2 930 2 724
Lägsta högskolenivå 114 108 3 312 3 365
Högre högskolenivå 58 54 4 074 3 959
Forskarutbildningsnivå 4 4         ..         ..
I Hotell- och restaurangverksamhet Totalt 10 229 8 932 2 235 2 149
Grundnivå 897 712 2 051 2 029
Mellannivå 8 095 7 094 2 196 2 141
Lägsta högre nivå 732 662 2 443 2 353
Lägsta högskolenivå 412 377 2 589 2 446
Högre högskolenivå 90 84 3 519 3 339
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
J Informations- och kommunikationsverksamhet Totalt 895 837 3 287 3 149
Grundnivå 46 43 2 539 2 370
Mellannivå 292 279 2 838 2 783
Lägsta högre nivå 153 143 3 311 3 272
Lägsta högskolenivå 205 193 3 283 3 250
Högre högskolenivå 179 165 4 144 3 936
Forskarutbildningsnivå 20 14 3 881 3 509
L Fastighetsverksamhet Totalt 575 529 2 789 2 443
Grundnivå 54 50 2 222 2 161
Mellannivå 309 279 2 262 2 182
Lägsta högre nivå 80 73 3 233 3 336
Lägsta högskolenivå 98 93 3 583 3 617
Högre högskolenivå 34 34 4 418 4 280
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 8 534 7 853 3 103 2 897
Grundnivå 640 568 2 385 2 330
Mellannivå 2 902 2 644 2 420 2 343
Lägsta högre nivå 1 596 1 496 3 043 3 026
Lägsta högskolenivå 1 853 1 750 3 535 3 501
Högre högskolenivå 1 496 1 352 4 155 4 028
Forskarutbildningsnivå 47 43 4 630 4 282
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Totalt 12 149 10 808 2 313 2 137
Grundnivå 2 088 1 768 2 157 2 093
Mellannivå 8 252 7 355 2 174 2 096
Lägsta högre nivå 1 003 922 2 748 2 511
Lägsta högskolenivå 583 553 3 156 3 214
Högre högskolenivå 219 206 3 990 3 972
Forskarutbildningsnivå 4 4         ..         ..
O Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 46 218 41 917 3 091 2 774
Grundnivå 2 665 2 277 2 414 2 324
Mellannivå 16 214 14 503 2 614 2 481
Lägsta högre nivå 8 445 7 764 2 814 2 638
Lägsta högskolenivå 9 340 8 570 3 067 2 892
Högre högskolenivå 9 134 8 409 4 251 3 866
Forskarutbildningsnivå 420 394 5 429 4 829
P Utbildning Totalt 82 328 71 009 3 495 3 539
Grundnivå 1 385 866 2 485 2 251
Mellannivå 15 617 10 471 2 401 2 217
Lägsta högre nivå 5 611 4 340 2 924 2 790
Lägsta högskolenivå 11 033 9 481 3 468 3 531
Högre högskolenivå 47 894 45 128 3 782 3 715
Forskarutbildningsnivå 788 723 4 232 4 078
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Totalt 233 400 203 081 2 924 2 674
Grundnivå 9 686 8 179 2 361 2 241
Mellannivå 100 177 88 221 2 510 2 435
Lägsta högre nivå 43 904 38 530 2 910 2 816
Lägsta högskolenivå 52 810 46 153 2 864 2 757
Högre högskolenivå 23 179 19 085 4 653 3 989
Forskarutbildningsnivå 3 644 2 913 6 315 6 313
R Kultur, nöje och fritid Totalt 9 350 8 227 2 625 2 484
Grundnivå 877 722 2 530 2 423
Mellannivå 3 179 2 710 2 439 2 355
Lägsta högre nivå 1 495 1 344 2 448 2 364
Lägsta högskolenivå 1 507 1 322 2 587 2 520
Högre högskolenivå 2 208 2 049 3 017 2 868
Forskarutbildningsnivå 84 80 3 276 3 039
S Annan serviceverksamhet Totalt 20 20 1 964 1 899
Grundnivå 4 4         ..         ..
Mellannivå 12 12 1 869 1 897
Lägsta högre nivå 2 2         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 1         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
U Verksamh vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 3 3         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 1         ..         ..
Högre högskolenivå 2 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_007_sv.html