Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2015

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 412 224 360 458 3 016 2 751
Kvinnor 335 053 290 182 2 904 2 687
Män 77 171 70 276 3 459 3 197
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 3 278 2 313 2 562 2 569
Kvinnor 1 648 1 091 2 536 2 532
Män 1 630 1 222 2 585 2 603
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 10 168 8 873 2 235 2 148
Kvinnor 9 502 8 271 2 237 2 149
Män 666 602 2 212 2 139
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 7 841 7 268 3 097 2 863
Kvinnor 3 878 3 535 2 817 2 519
Män 3 963 3 733 3 356 3 278
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 4 710 4 202 2 333 2 143
Kvinnor 2 530 2 160 2 166 2 026
Män 2 180 2 042 2 501 2 273
8121 Lokalvård Totalt 5 669 5 036 2 174 2 085
Kvinnor 5 324 4 713 2 166 2 077
Män 345 323 2 288 2 209
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 19 524 17 943 3 171 2 718
Kvinnor 13 901 12 670 2 953 2 600
Män 5 623 5 273 3 689 3 253
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 19 962 17 538 2 941 2 637
Kvinnor 16 606 14 560 2 898 2 633
Män 3 356 2 978 3 142 2 666
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 5 579 5 490 3 232 3 173
Kvinnor 665 643 3 099 3 098
Män 4 914 4 847 3 250 3 177
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 37 219 31 218 3 343 3 412
Kvinnor 30 155 24 794 3 263 3 347
Män 7 064 6 424 3 643 3 602
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 25 133 22 303 3 735 3 770
Kvinnor 18 341 16 068 3 641 3 707
Män 6 792 6 235 3 971 3 942
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 16 518 14 756 3 518 3 605
Kvinnor 9 755 8 652 3 415 3 548
Män 6 763 6 104 3 662 3 670
8610 Sluten sjukvård Totalt 71 948 61 794 3 279 2 975
Kvinnor 59 787 50 813 3 136 2 925
Män 12 161 10 981 3 939 3 294
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 38 806 32 699 3 216 2 709
Kvinnor 35 497 29 857 3 082 2 691
Män 3 309 2 842 4 581 3 723
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 9 485 8 101 3 161 2 835
Kvinnor 8 078 6 811 3 036 2 773
Män 1 407 1 290 3 819 3 281
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 15 290 13 112 2 750 2 732
Kvinnor 14 572 12 455 2 754 2 737
Män 718 657 2 670 2 643
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 7 561 6 595 2 801 2 751
Kvinnor 6 367 5 487 2 795 2 752
Män 1 194 1 108 2 830 2 744
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 9 537 8 353 2 738 2 719
Kvinnor 9 018 7 878 2 739 2 722
Män 519 475 2 710 2 677
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 625 2 408 2 895 2 876
Kvinnor 2 072 1 879 2 875 2 855
Män 553 529 2 967 2 946
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 19 808 17 033 2 609 2 567
Kvinnor 18 745 16 078 2 614 2 574
Män 1 063 955 2 531 2 438
8891 Barndagvård Totalt 47 657 43 919 2 354 2 311
Kvinnor 46 492 42 831 2 351 2 310
Män 1 165 1 088 2 459 2 362
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 9 580 8 102 2 776 2 651
Kvinnor 7 814 6 696 2 813 2 687
Män 1 766 1 406 2 607 2 470
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 357 3 813 2 545 2 404
Kvinnor 3 512 3 038 2 549 2 413
Män 845 775 2 530 2 382

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_008_sv.html