Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2015

Utbildningsområde Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 224 360 458 3 017 2 751
Kvinnor 335 053 290 182 2 905 2 687
Män 77 171 70 276 3 459 3 197
0 Allmänbildande utbildning Totalt 9 074 7 689 2 771 2 498
Kvinnor 6 305 5 309 2 684 2 443
Män 2 769 2 380 2 956 2 671
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning Totalt 41 418 38 941 3 422 3 374
Kvinnor 33 814 31 638 3 327 3 282
Män 7 604 7 303 3 824 3 678
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning Totalt 23 137 20 678 3 437 3 436
Kvinnor 18 518 16 459 3 398 3 417
Män 4 619 4 219 3 583 3 513
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper Totalt 46 967 41 590 2 964 2 602
Kvinnor 40 466 35 629 2 850 2 550
Män 6 501 5 961 3 619 3 242
4 Naturvetenskaplig utbildning Totalt 9 360 8 602 3 804 3 792
Kvinnor 5 524 5 011 3 684 3 704
Män 3 836 3 591 3 969 3 922
5 Teknisk utbildning Totalt 28 064 25 164 3 091 2 900
Kvinnor 9 042 7 744 2 819 2 499
Män 19 022 17 420 3 203 3 090
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk Totalt 6 427 5 236 2 832 2 663
Kvinnor 3 695 2 918 2 738 2 575
Män 2 732 2 318 2 945 2 757
7 Utbildning inom hälso- och socialvård Totalt 183 796 157 385 3 036 2 742
Kvinnor 165 778 141 193 2 928 2 710
Män 18 018 16 192 3 942 3 236
8 Utbildning inom servicebranscher Totalt 44 048 38 680 2 470 2 271
Kvinnor 36 876 31 945 2 344 2 210
Män 7 172 6 735 3 027 2 981
9 Annat eller okänt utbildningsområde Totalt 19 933 16 493 2 364 2 258
Kvinnor 15 035 12 336 2 309 2 220
Män 4 898 4 157 2 519 2 365

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_009_sv.html