Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2015

Åldersgrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 224 360 458 3 017 2 751
Grundnivå 19 529 16 145 2 360 2 255
Mellannivå 159 779 137 437 2 478 2 389
Lägsta högre nivå 64 041 56 217 2 888 2 781
Lägsta högskolenivå 78 857 69 447 2 996 2 854
Högre högskolenivå 84 977 77 009 4 039 3 760
Forskarutbildningsnivå 5 041 4 203 5 754 5 570
Under 20 Totalt 1 095 826 2 274 2 221
Grundnivå 1 081 818 2 273 2 221
Mellannivå 14 8         ..         ..
20 - 24 Totalt 11 931 10 186 2 396 2 365
Grundnivå 1 043 817 2 239 2 193
Mellannivå 9 354 7 934 2 351 2 325
Lägsta högre nivå 41 26 2 158 2 171
Lägsta högskolenivå 1 466 1 384 2 699 2 629
Högre högskolenivå 26 24 3 141 3 012
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
25 - 29 Totalt 30 077 26 794 2 761 2 610
Grundnivå 1 022 815 2 435 2 196
Mellannivå 12 577 10 828 2 526 2 364
Lägsta högre nivå 70 63 2 404 2 246
Lägsta högskolenivå 11 701 10 704 2 749 2 670
Högre högskolenivå 4 679 4 357 3 375 3 154
Forskarutbildningsnivå 28 27 4 110 3 847
30 - 34 Totalt 38 555 33 092 2 881 2 738
Grundnivå 1 098 906 2 549 2 270
Mellannivå 13 170 11 181 2 437 2 355
Lägsta högre nivå 101 87 2 611 2 593
Lägsta högskolenivå 13 753 11 628 2 808 2 690
Högre högskolenivå 10 233 9 119 3 478 3 261
Forskarutbildningsnivå 200 171 4 245 4 061
35 - 39 Totalt 45 549 38 401 3 004 2 837
Grundnivå 1 090 910 2 443 2 265
Mellannivå 14 264 12 116 2 448 2 356
Lägsta högre nivå 2 062 1 670 2 725 2 652
Lägsta högskolenivå 14 516 11 798 2 914 2 783
Högre högskolenivå 13 044 11 444 3 652 3 443
Forskarutbildningsnivå 573 463 4 774 4 445
40 - 44 Totalt 49 477 43 216 3 071 2 842
Grundnivå 1 408 1 183 2 410 2 263
Mellannivå 15 825 13 753 2 471 2 373
Lägsta högre nivå 8 374 7 088 2 826 2 730
Lägsta högskolenivå 9 832 8 638 2 976 2 825
Högre högskolenivå 13 260 11 938 3 902 3 662
Forskarutbildningsnivå 778 616 5 123 5 004
45 - 49 Totalt 57 769 52 519 3 104 2 808
Grundnivå 1 836 1 563 2 359 2 244
Mellannivå 20 596 18 528 2 485 2 386
Lägsta högre nivå 11 941 10 714 2 850 2 742
Lägsta högskolenivå 8 610 8 015 3 042 2 866
Högre högskolenivå 13 888 12 945 4 161 3 872
Forskarutbildningsnivå 898 754 5 705 5 745
50 - 54 Totalt 65 029 59 682 3 080 2 769
Grundnivå 2 416 2 119 2 385 2 281
Mellannivå 26 740 24 063 2 499 2 408
Lägsta högre nivå 14 207 13 111 2 874 2 767
Lägsta högskolenivå 7 582 7 140 3 134 2 977
Högre högskolenivå 13 181 12 452 4 303 3 994
Forskarutbildningsnivå 903 797 5 936 5 890
55 - 59 Totalt 67 251 60 396 3 065 2 753
Grundnivå 4 019 3 491 2 341 2 269
Mellannivå 28 358 24 831 2 489 2 405
Lägsta högre nivå 16 550 15 027 2 929 2 822
Lägsta högskolenivå 7 022 6 606 3 373 3 346
Högre högskolenivå 10 405 9 670 4 503 4 114
Forskarutbildningsnivå 897 771 6 417 6 472
60 - 64 Totalt 42 696 33 205 3 096 2 722
Grundnivå 4 138 3 220 2 303 2 239
Mellannivå 17 910 13 443 2 498 2 414
Lägsta högre nivå 10 140 8 010 2 973 2 845
Lägsta högskolenivå 4 097 3 317 3 582 3 514
Högre högskolenivå 5 744 4 676 4 796 4 289
Forskarutbildningsnivå 667 539 6 468 6 350
Över 65 Totalt 2 795 2 141 3 339 2 863
Grundnivå 378 303 2 438 2 312
Mellannivå 971 752 2 592 2 500
Lägsta högre nivå 555 421 3 004 2 927
Lägsta högskolenivå 278 217 3 610 3 505
Högre högskolenivå 517 384 4 867 4 339
Forskarutbildningsnivå 96 64 6 808 7 083

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_011_sv.html