Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2015

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 8508 14,58 14,51
Kvinnor 1247 13,59 13,73
Män 7261 14,72 14,60
36 Vattenförsörjning Totalt 598 15,47 15,41
Kvinnor 7         ..         ..
Män 591         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 114 15,36 15,30
Kvinnor 11 14,66 14,66
Män 103 15,44 15,33
41 Byggande av hus Totalt 127 14,22 14,22
Kvinnor 8         ..         ..
Män 119         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 552 14,00 14,05
Kvinnor 100 12,95 13,38
Män 452 14,23 14,29
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 728 13,79 13,93
Kvinnor 84 12,85 12,90
Män 644 13,89 14,02
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 250 14,66 14,46
Kvinnor 4         ..         ..
Män 246         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 381 18,08 17,58
Kvinnor 23 15,10 14,31
Män 358 18,26 17,78
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 85 13,90 13,82
Kvinnor 18 12,41 11,14
Män 67 14,28 13,87
68 Fastighetsverksamhet Totalt 102 14,62 14,82
Kvinnor 14 13,55 13,11
Män 88 14,76 14,86
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 1383 14,81 14,76
Kvinnor 128 13,38 13,49
Män 1255 14,95 14,91
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 2731 14,05 14,26
Kvinnor 562 13,39 13,60
Män 2169 14,20 14,33
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 531 14,29 14,54
Kvinnor 49 13,56 14,39
Män 482 14,35 14,55
88 Öppna sociala insatser Totalt 168 10,90 9,90
Kvinnor 58 11,58 10,56
Män 110 10,78 9,80
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 597 15,12 14,98
Kvinnor 152 15,35 15,70
Män 445 15,05 14,79

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_014_sv.html