Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2016

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
Kvinnor 334 808 289 719 2 928 2 708
Män 77 233 70 071 3 461 3 205
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 618 607 7 381 6 944
Kvinnor 221 214 6 667 6 293
Män 397 393 7 769 7 354
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 775 762 5 988 5 841
Kvinnor 412 405 5 821 5 731
Män 363 357 6 178 5 985
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 6 390 6 263 4 654 4 552
Kvinnor 4 233 4 126 4 257 3 766
Män 2 157 2 137 5 435 5 322
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 157 144 4 522 4 321
Kvinnor 93 83 4 382 4 036
Män 64 61 4 714 4 452
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 557 5 207 3 992 3 863
Kvinnor 2 153 1 958 3 887 3 777
Män 3 404 3 249 4 053 3 915
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 22 853 18 802 5 162 4 930
Kvinnor 16 410 13 434 4 874 4 335
Män 6 443 5 368 5 889 5 931
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 75 884 70 383 3 460 3 485
Kvinnor 58 472 54 164 3 371 3 377
Män 17 412 16 219 3 749 3 738
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 6 698 6 228 3 716 3 603
Kvinnor 4 913 4 556 3 644 3 537
Män 1 785 1 672 3 909 3 837
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 689 1 622 3 444 3 332
Kvinnor 628 594 3 383 3 256
Män 1 061 1 028 3 478 3 370
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 14 599 12 816 3 311 3 259
Kvinnor 12 610 10 966 3 304 3 265
Män 1 989 1 850 3 349 3 218
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 081 4 804 3 201 3 157
Kvinnor 1 281 1 169 2 855 2 673
Män 3 800 3 635 3 309 3 300
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 66 661 57 078 2 982 2 900
Kvinnor 60 037 50 831 2 958 2 872
Män 6 624 6 247 3 173 3 153
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 14 768 13 405 2 560 2 421
Kvinnor 13 725 12 433 2 531 2 417
Män 1 043 972 2 926 2 646
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 19 854 17 729 2 662 2 603
Kvinnor 15 666 13 933 2 673 2 620
Män 4 188 3 796 2 623 2 539
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 206 1 125 2 795 2 715
Kvinnor 378 352 2 888 2 816
Män 828 773 2 754 2 660
41 Kontorspersonal Totalt 5 328 4 637 2 400 2 368
Kvinnor 4 993 4 368 2 406 2 370
Män 335 269 2 298 2 247
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3 821 3 291 2 400 2 356
Kvinnor 3 456 2 988 2 400 2 359
Män 365 303 2 394 2 313
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 2 423 2 248 2 544 2 487
Kvinnor 2 033 1 880 2 524 2 490
Män 390 368 2 642 2 474
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 417 3 782 2 347 2 309
Kvinnor 3 007 2 549 2 383 2 330
Män 1 410 1 233 2 274 2 238
51 Servicepersonal Totalt 11 660 10 717 2 359 2 274
Kvinnor 6 509 5 976 2 375 2 285
Män 5 151 4 741 2 340 2 262
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 355 266 2 235 2 230
Kvinnor 319 245 2 240 2 231
Män 36 21 2 165 2 016
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 99 495 83 108 2 480 2 427
Kvinnor 93 153 77 779 2 472 2 419
Män 6 342 5 329 2 592 2 578
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 916 3 760 2 982 3 071
Kvinnor 355 286 2 335 2 251
Män 3 561 3 474 3 029 3 105
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 3 960 2 750 2 520 2 513
Kvinnor 1 888 1 231 2 486 2 467
Män 2 072 1 519 2 546 2 544
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 63 43 2 065 1 932
Män 63 43 2 065 1 932
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 520 484 2 474 2 409
Kvinnor 21 21 2 660 2 362
Män 499 463 2 467 2 409
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 129 999 2 435 2 413
Kvinnor 57 43 2 242 2 178
Män 1 072 956 2 442 2 421
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 42 36 2 444 2 406
Kvinnor 19 18 2 293 2 241
Män 23 18 2 595 2 451
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 318 279 2 601 2 530
Kvinnor 69 40 2 252 2 267
Män 249 239 2 654 2 592
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 165 138 2 295 2 250
Kvinnor 85 67 2 275 2 237
Män 80 71 2 314 2 270
81 Processarbetare Totalt 265 232 2 356 2 273
Kvinnor 118 92 2 090 2 023
Män 147 140 2 521 2 402
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 24 5         ..         ..
Kvinnor 3         ..         ..         ..
Män 21 5         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 312 1 220 2 517 2 489
Kvinnor 254 221 2 597 2 582
Män 1 058 999 2 501 2 474
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 21 282 17 749 2 114 2 068
Kvinnor 20 191 16 955 2 117 2 070
Män 1 091 794 2 064 2 021
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 4 4         ..         ..
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 2 2         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 876 717 2 069 2 037
Kvinnor 163 132 2 065 2 027
Män 713 585 2 070 2 039
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 6 844 5 576 2 118 2 093
Kvinnor 6 362 5 189 2 122 2 096
Män 482 387 2 061 2 050
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 597 382 1 999 1 895
Kvinnor 235 166 2 044 1 969
Män 362 216 1 962 1 810
Okänt Totalt 433 391 3 611 3 391
Kvinnor 283 252 3 510 3 354
Män 150 139 3 795 3 573

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_001_sv.html