Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2016

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
Grundnivå 18 609 15 267 2 384 2 272
Mellannivå 158 694 136 053 2 488 2 402
Lägsta högre nivå 61 029 53 699 2 905 2 800
Lägsta högskolenivå 81 372 71 571 2 996 2 861
Högre högskolenivå 87 192 78 939 4 033 3 759
Forskarutbildningsnivå 5 145 4 261 5 784 5 636
01 AKTA Totalt 309 798 266 646 2 729 2 603
Grundnivå 16 104 13 008 2 289 2 234
Mellannivå 144 117 122 406 2 445 2 381
Lägsta högre nivå 55 774 48 983 2 857 2 765
Lägsta högskolenivå 68 689 59 998 2 871 2 762
Högre högskolenivå 23 674 21 007 3 711 3 403
Forskarutbildningsnivå 1 440 1 244 4 889 4 528
02 Lärare Totalt 61 586 57 243 3 740 3 689
Grundnivå 326 249 3 337 3 333
Mellannivå 2 234 1 916 3 104 3 119
Lägsta högre nivå 2 067 1 715 3 472 3 495
Lägsta högskolenivå 8 000 7 109 3 603 3 616
Högre högskolenivå 48 219 45 572 3 794 3 726
Forskarutbildningsnivå 740 682 4 226 4 110
03 Tekniska Totalt 23 310 22 082 3 109 3 036
Grundnivå 1 687 1 552 2 453 2 370
Mellannivå 11 468 10 937 2 701 2 593
Lägsta högre nivå 3 110 2 926 3 347 3 331
Lägsta högskolenivå 4 407 4 213 3 609 3 541
Högre högskolenivå 2 546 2 376 4 150 4 026
Forskarutbildningsnivå 92 78 4 317 4 170
04 Läkare Totalt 16 528 13 019 5 972 5 982
Grundnivå 310 281 5 078 5 000
Mellannivå 699 624 4 894 4 870
Lägsta högre nivå 6 3         ..         ..
Lägsta högskolenivå 176 156 4 521 4 297
Högre högskolenivå 12 470 9 704 5 883 5 920
Forskarutbildningsnivå 2 867 2 251 6 811 6 758
05 Övriga Totalt 819 800 3 070 2 958
Grundnivå 182 177 3 045 2 956
Mellannivå 176 170 3 080 2 958
Lägsta högre nivå 72 72 2 925 2 810
Lägsta högskolenivå 100 95 2 894 2 795
Högre högskolenivå 283 280 3 174 3 113
Forskarutbildningsnivå 6 6         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_003_sv.html