Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2016

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
1 Chefer 7 940 7 776 5 005 4 861
2 Specialister 127 280 115 058 3 761 3 557
3 Experter 107 570 94 141 2 870 2 778
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 15 989 13 958 2 410 2 366
5 Service- och försäljningspersonal 115 426 97 851 2 486 2 419
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 023 2 793 2 513 2 509
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 174 1 936 2 459 2 413
8 Process- och transportarbetare 1 601 1 457 2 490 2 457
9 Övriga arbetstagare 29 605 24 429 2 112 2 072
Okänt 433 391 3 611 3 391
01 AKTA Yrken totalt 309 798 266 646 2 729 2 603
1 Chefer 5 308 5 182 4 766 4 035
2 Specialister 45 560 41 443 3 201 3 062
3 Experter 101 153 88 096 2 847 2 761
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 15 397 13 418 2 401 2 362
5 Service- och försäljningspersonal 108 071 90 739 2 464 2 408
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 435 2 247 2 502 2 505
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 332 206 2 268 2 252
8 Process- och transportarbetare 1 197 1 077 2 546 2 536
9 Övriga arbetstagare 29 003 23 934 2 112 2 072
Okänt 342 304 3 587 3 370
02 Lärare Yrken totalt 61 586 57 243 3 740 3 689
1 Chefer 2 110 2 085 5 301 5 292
2 Specialister 59 401 55 087 3 676 3 663
3 Experter 53 51 4 596 4 568
5 Service- och försäljningspersonal 4 4         ..         ..
Okänt 18 16 4 207 4 137
03 Tekniska Yrken totalt 23 310 22 082 3 109 3 036
1 Chefer 371 367 5 241 5 065
2 Specialister 5 165 4 886 3 904 3 814
3 Experter 6 343 5 976 3 179 3 148
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 586 537 2 638 2 498
5 Service- och försäljningspersonal 7 346 7 103 2 731 2 680
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 588 546 2 561 2 553
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 839 1 727 2 481 2 429
8 Process- och transportarbetare 404 380 2 330 2 264
9 Övriga arbetstagare 599 493 2 096 2 077
Okänt 69 67 3 371 3 275
04 Läkare Yrken totalt 16 528 13 019 5 972 5 982
1 Chefer 151 142 8 814 8 939
2 Specialister 16 365 12 865 5 936 5 963
3 Experter 4 4         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 4 4         ..         ..
Okänt 4 4         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 819 800 3 070 2 958
2 Specialister 789 777 3 086 2 995
3 Experter 17 14 2 651 2 701
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 6 3         ..         ..
5 Service- och försäljningspersonal 1 1         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 3         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 3 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_004_sv.html