Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2016

Näringsgrenklassificering 2008 Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
Grundnivå 18 609 15 267 2 384 2 272
Mellannivå 158 694 136 053 2 488 2 402
Lägsta högre nivå 61 029 53 699 2 905 2 800
Lägsta högskolenivå 81 372 71 571 2 996 2 861
Högre högskolenivå 87 192 78 939 4 033 3 759
Forskarutbildningsnivå 5 145 4 261 5 784 5 636
A Jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 3 107 2 095 2 553 2 535
Grundnivå 527 354 2 497 2 470
Mellannivå 2 314 1 549 2 540 2 533
Lägsta högre nivå 155 115 2 786 2 749
Lägsta högskolenivå 98 70 2 703 2 595
Högre högskolenivå 12 6         ..         ..
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
B Utvinning av mineral Totalt 9 9         ..         ..
Grundnivå 1 1         ..         ..
Mellannivå 5 5         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 1         ..         ..
Lägsta högskolenivå 2 2         ..         ..
C Tillverkning Totalt 35 34 2 557 2 400
Grundnivå 9 8         ..         ..
Mellannivå 12 12 2 471 2 467
Lägsta högre nivå 6 6         ..         ..
Lägsta högskolenivå 5 5         ..         ..
Högre högskolenivå 3 3         ..         ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 16 16 3 530 2 480
Grundnivå 1 1         ..         ..
Mellannivå 7 7         ..         ..
Lägsta högre nivå 4 4         ..         ..
Lägsta högskolenivå 2 2         ..         ..
Högre högskolenivå 2 2         ..         ..
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering Totalt 1 737 1 636 3 153 2 991
Grundnivå 123 114 2 615 2 539
Mellannivå 672 648 2 629 2 561
Lägsta högre nivå 297 280 3 244 3 247
Lägsta högskolenivå 338 321 3 440 3 414
Högre högskolenivå 288 257 4 129 3 835
Forskarutbildningsnivå 19 16 4 475 4 158
F Byggverksamhet Totalt 865 784 3 207 3 259
Grundnivå 93 73 2 228 2 132
Mellannivå 300 254 2 422 2 306
Lägsta högre nivå 180 176 3 469 3 481
Lägsta högskolenivå 222 215 3 730 3 683
Högre högskolenivå 67 63 4 404 4 320
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 277 260 2 799 2 739
Grundnivå 22 21 1 983 2 043
Mellannivå 92 86 2 292 2 279
Lägsta högre nivå 39 38 3 073 3 000
Lägsta högskolenivå 85 80 2 821 2 793
Högre högskolenivå 36 32 4 020 3 924
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
H Transport och magasinering Totalt 1 370 1 308 2 858 2 708
Grundnivå 277 263 2 708 2 660
Mellannivå 784 748 2 722 2 643
Lägsta högre nivå 118 115 2 972 2 820
Lägsta högskolenivå 130 122 3 368 3 239
Högre högskolenivå 59 58 3 979 3 906
Forskarutbildningsnivå 2 2         ..         ..
I Hotell- och restaurangverksamhet Totalt 9 267 8 079 2 244 2 157
Grundnivå 749 594 2 054 2 015
Mellannivå 7 351 6 424 2 203 2 150
Lägsta högre nivå 663 595 2 443 2 348
Lägsta högskolenivå 418 385 2 571 2 433
Högre högskolenivå 84 79 3 553 3 391
Forskarutbildningsnivå 2 2         ..         ..
J Informations- och kommunikationsverksamhet Totalt 846 793 3 341 3 209
Grundnivå 43 41 2 541 2 372
Mellannivå 275 259 2 858 2 787
Lägsta högre nivå 140 130 3 287 3 279
Lägsta högskolenivå 200 191 3 397 3 332
Högre högskolenivå 165 154 4 193 4 005
Forskarutbildningsnivå 23 18 4 373 3 967
L Fastighetsverksamhet Totalt 485 448 2 927 2 641
Grundnivå 52 45 2 224 2 217
Mellannivå 242 219 2 310 2 223
Lägsta högre nivå 62 59 3 271 3 379
Lägsta högskolenivå 92 88 3 684 3 667
Högre högskolenivå 37 37 4 500 4 485
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 8 715 7 989 3 151 2 950
Grundnivå 590 513 2 419 2 350
Mellannivå 2 938 2 638 2 440 2 363
Lägsta högre nivå 1 559 1 458 3 083 3 051
Lägsta högskolenivå 1 957 1 856 3 538 3 519
Högre högskolenivå 1 615 1 476 4 184 4 050
Forskarutbildningsnivå 56 48 4 523 4 337
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Totalt 11 652 10 450 2 330 2 155
Grundnivå 1 787 1 524 2 158 2 104
Mellannivå 8 059 7 238 2 190 2 105
Lägsta högre nivå 948 879 2 768 2 527
Lägsta högskolenivå 615 578 3 160 3 185
Högre högskolenivå 240 228 3 846 3 823
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
O Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 43 307 38 987 3 146 2 856
Grundnivå 2 411 1 989 2 444 2 358
Mellannivå 15 130 13 324 2 666 2 539
Lägsta högre nivå 7 729 7 094 2 839 2 665
Lägsta högskolenivå 8 815 8 094 3 106 2 955
Högre högskolenivå 8 819 8 113 4 279 3 903
Forskarutbildningsnivå 403 373 5 485 4 955
P Utbildning Totalt 82 354 70 828 3 507 3 549
Grundnivå 1 584 1 033 2 465 2 218
Mellannivå 15 535 10 245 2 412 2 231
Lägsta högre nivå 5 326 4 071 2 922 2 772
Lägsta högskolenivå 10 167 8 702 3 456 3 529
Högre högskolenivå 48 963 46 063 3 790 3 721
Forskarutbildningsnivå 779 714 4 270 4 110
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Totalt 238 474 207 771 2 935 2 684
Grundnivå 9 455 7 983 2 392 2 267
Mellannivå 101 683 89 613 2 512 2 439
Lägsta högre nivå 42 369 37 388 2 927 2 832
Lägsta högskolenivå 56 725 49 563 2 874 2 774
Högre högskolenivå 24 483 20 231 4 590 3 925
Forskarutbildningsnivå 3 759 2 993 6 302 6 298
R Kultur, nöje och fritid Totalt 9 420 8 262 2 657 2 521
Grundnivå 857 702 2 536 2 432
Mellannivå 3 238 2 759 2 470 2 381
Lägsta högre nivå 1 423 1 288 2 481 2 392
Lägsta högskolenivå 1 496 1 293 2 602 2 550
Högre högskolenivå 2 314 2 135 3 042 2 892
Forskarutbildningsnivå 92 85 3 342 3 041
S Annan serviceverksamhet Totalt 104 40 2 072 2 016
Grundnivå 28 8         ..         ..
Mellannivå 57 25 2 038 2 002
Lägsta högre nivå 10 2         ..         ..
Lägsta högskolenivå 5 4         ..         ..
Högre högskolenivå 4 1         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_007_sv.html