Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2016

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
Kvinnor 334 808 289 719 2 928 2 708
Män 77 233 70 071 3 461 3 205
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 3 078 2 070 2 553 2 536
Kvinnor 1 552 988 2 524 2 497
Män 1 526 1 082 2 578 2 562
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 9 197 8 013 2 244 2 157
Kvinnor 8 563 7 443 2 248 2 161
Män 634 570 2 194 2 122
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 7 853 7 246 3 150 2 933
Kvinnor 3 899 3 550 2 864 2 551
Män 3 954 3 696 3 414 3 352
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 4 655 4 172 2 365 2 171
Kvinnor 2 513 2 166 2 189 2 048
Män 2 142 2 006 2 537 2 309
8121 Lokalvård Totalt 5 327 4 755 2 175 2 086
Kvinnor 5 022 4 468 2 168 2 080
Män 305 287 2 284 2 199
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 18 312 16 623 3 197 2 739
Kvinnor 13 185 11 959 2 990 2 643
Män 5 127 4 664 3 718 3 294
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 17 464 15 138 3 017 2 691
Kvinnor 14 114 12 221 2 971 2 684
Män 3 350 2 917 3 199 2 725
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 6 315 6 216 3 297 3 246
Kvinnor 756 730 3 194 3 190
Män 5 559 5 486 3 310 3 249
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 36 948 30 842 3 358 3 425
Kvinnor 30 010 24 554 3 286 3 370
Män 6 938 6 288 3 632 3 598
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 26 162 23 152 3 713 3 765
Kvinnor 19 111 16 685 3 634 3 704
Män 7 051 6 467 3 911 3 906
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 15 612 13 939 3 570 3 651
Kvinnor 9 273 8 194 3 476 3 595
Män 6 339 5 745 3 699 3 707
8610 Sluten sjukvård Totalt 72 438 62 516 3 290 2 994
Kvinnor 60 072 51 342 3 154 2 945
Män 12 366 11 174 3 911 3 301
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 37 470 31 544 3 246 2 735
Kvinnor 34 181 28 680 3 114 2 715
Män 3 289 2 864 4 515 3 620
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 10 597 9 047 3 165 2 829
Kvinnor 9 124 7 727 3 050 2 783
Män 1 473 1 320 3 824 3 299
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 15 366 13 169 2 754 2 731
Kvinnor 14 577 12 454 2 758 2 736
Män 789 715 2 674 2 638
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 7 782 6 861 2 807 2 746
Kvinnor 6 524 5 674 2 801 2 747
Män 1 258 1 187 2 834 2 743
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 10 279 8 989 2 734 2 716
Kvinnor 9 701 8 444 2 736 2 719
Män 578 545 2 696 2 662
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 695 2 503 2 920 2 908
Kvinnor 2 146 1 984 2 897 2 885
Män 549 519 3 007 2 974
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 20 927 18 097 2 620 2 576
Kvinnor 19 696 16 982 2 628 2 584
Män 1 231 1 115 2 511 2 446
8891 Barndagvård Totalt 49 122 45 201 2 389 2 339
Kvinnor 47 860 44 025 2 386 2 339
Män 1 262 1 176 2 486 2 374
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 10 715 8 992 2 798 2 653
Kvinnor 8 672 7 408 2 835 2 691
Män 2 043 1 584 2 631 2 476
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 162 3 639 2 564 2 421
Kvinnor 3 351 2 908 2 567 2 430
Män 811 731 2 549 2 393

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_008_sv.html