Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2016

Åldersgrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
Grundnivå 18 609 15 267 2 384 2 272
Mellannivå 158 694 136 053 2 488 2 402
Lägsta högre nivå 61 029 53 699 2 905 2 800
Lägsta högskolenivå 81 372 71 571 2 996 2 861
Högre högskolenivå 87 192 78 939 4 033 3 759
Forskarutbildningsnivå 5 145 4 261 5 784 5 636
Under 20 Totalt 1 087 789 2 309 2 327
Grundnivå 1 073 779 2 311 2 329
Mellannivå 14 10 2 156 2 197
20 - 24 Totalt 12 072 10 252 2 396 2 372
Grundnivå 1 013 786 2 234 2 157
Mellannivå 9 480 7 999 2 350 2 317
Lägsta högre nivå 4 2         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 555 1 445 2 690 2 601
Högre högskolenivå 20 20 3 075 3 041
25 - 29 Totalt 30 568 27 198 2 761 2 614
Grundnivå 1 038 832 2 363 2 179
Mellannivå 12 984 11 160 2 523 2 377
Lägsta högre nivå 24 23 2 612 2 635
Lägsta högskolenivå 11 859 10 879 2 758 2 676
Högre högskolenivå 4 637 4 278 3 385 3 144
Forskarutbildningsnivå 26 26 4 256 3 880
30 - 34 Totalt 38 792 33 079 2 897 2 763
Grundnivå 1 103 894 2 564 2 250
Mellannivå 13 133 11 003 2 454 2 360
Lägsta högre nivå 54 45 2 909 2 829
Lägsta högskolenivå 13 973 11 772 2 832 2 718
Högre högskolenivå 10 326 9 202 3 469 3 254
Forskarutbildningsnivå 203 163 4 259 4 098
35 - 39 Totalt 44 944 37 782 3 017 2 848
Grundnivå 1 151 936 2 473 2 286
Mellannivå 14 223 12 013 2 457 2 365
Lägsta högre nivå 999 818 2 722 2 648
Lägsta högskolenivå 14 964 12 147 2 915 2 793
Högre högskolenivå 13 069 11 443 3 665 3 450
Forskarutbildningsnivå 538 425 4 835 4 643
40 - 44 Totalt 50 051 43 625 3 092 2 869
Grundnivå 1 341 1 119 2 419 2 248
Mellannivå 15 781 13 683 2 482 2 386
Lägsta högre nivå 7 327 6 179 2 835 2 743
Lägsta högskolenivå 10 977 9 573 2 986 2 841
Högre högskolenivå 13 801 12 418 3 888 3 642
Forskarutbildningsnivå 824 653 5 203 5 118
45 - 49 Totalt 56 200 50 884 3 129 2 839
Grundnivå 1 808 1 509 2 411 2 286
Mellannivå 19 518 17 419 2 492 2 393
Lägsta högre nivå 11 174 10 051 2 861 2 761
Lägsta högskolenivå 8 756 8 140 3 047 2 885
Högre högskolenivå 14 055 13 018 4 147 3 874
Forskarutbildningsnivå 889 747 5 743 5 795
50 - 54 Totalt 64 019 58 530 3 106 2 793
Grundnivå 2 301 1 988 2 419 2 309
Mellannivå 25 610 22 927 2 510 2 421
Lägsta högre nivå 13 561 12 462 2 887 2 778
Lägsta högskolenivå 8 046 7 563 3 122 2 937
Högre högskolenivå 13 549 12 767 4 278 3 982
Forskarutbildningsnivå 952 823 5 905 5 900
55 - 59 Totalt 67 119 60 179 3 084 2 773
Grundnivå 3 674 3 150 2 360 2 278
Mellannivå 28 430 24 856 2 507 2 425
Lägsta högre nivå 16 291 14 755 2 935 2 829
Lägsta högskolenivå 6 708 6 286 3 328 3 272
Högre högskolenivå 11 098 10 340 4 458 4 087
Forskarutbildningsnivå 918 792 6 353 6 366
60 - 64 Totalt 44 220 35 153 3 116 2 751
Grundnivå 3 769 3 008 2 335 2 269
Mellannivå 18 485 14 167 2 509 2 426
Lägsta högre nivå 10 965 8 877 2 985 2 868
Lägsta högskolenivå 4 273 3 549 3 554 3 507
Högre högskolenivå 6 044 4 993 4 796 4 294
Forskarutbildningsnivå 684 559 6 511 6 595
Över 65 Totalt 2 969 2 319 3 419 2 911
Grundnivå 338 266 2 418 2 309
Mellannivå 1 036 816 2 600 2 515
Lägsta högre nivå 630 487 3 016 2 917
Lägsta högskolenivå 261 217 3 628 3 476
Högre högskolenivå 593 460 4 849 4 400
Forskarutbildningsnivå 111 73 6 662 6 859

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_011_sv.html