Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2016

Yrkesklassificering 2010 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 8 070 14,71 14,62
Kvinnor 1 166 13,92 14,00
Män 6 904 14,83 14,70
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 2         ..         ..
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 1         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 410 16,26 15,66
Kvinnor 24 15,52 15,26
Män 386 16,30 15,71
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 4         ..         ..
Män 4         ..         ..
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 6         ..         ..
Män 6         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 42 14,68 14,84
Kvinnor 14 13,69 13,27
Män 28 15,05 15,09
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
41 Kontorspersonal Totalt 7         ..         ..
Kvinnor 4         ..         ..
Män 3         ..         ..
42 Kundtjänstpersonal Totalt 5         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 4         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 52 15,09 15,40
Kvinnor 9         ..         ..
Män 43         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 1 239 14,83 14,50
Kvinnor 182 15,66 15,41
Män 1 057 14,69 14,40
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 4         ..         ..
Män 4         ..         ..
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1 196 13,02 13,20
Kvinnor 510 13,33 13,46
Män 686 12,80 13,10
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 111 13,88 14,06
Kvinnor 2         ..         ..
Män 109         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 1 627 15,25 15,14
Kvinnor 36 14,95 14,87
Män 1 591 15,26 15,14
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 496 16,16 15,74
Kvinnor 6         ..         ..
Män 490         ..         ..
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 18 15,53 15,74
Kvinnor 3         ..         ..
Män 15         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 285 16,82 16,27
Kvinnor 5         ..         ..
Män 280         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 41 16,36 16,23
Kvinnor 17 15,21 15,14
Män 24 16,59 16,68
81 Processarbetare Totalt 134 14,91 15,08
Kvinnor 2         ..         ..
Män 132         ..         ..
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 15 10,07 10,07
Kvinnor 5         ..         ..
Män 10         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 914 14,45 14,42
Kvinnor 30 14,03 14,01
Män 884 14,46 14,45
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 151 12,72 12,82
Kvinnor 99 13,15 13,07
Män 52 11,97 11,50
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 204 13,65 14,10
Kvinnor 109 13,55 14,09
Män 95 13,76 14,14
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 902 14,41 14,33
Kvinnor 60 13,13 13,41
Män 842 14,48 14,40
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 38 10,85 10,67
Kvinnor 19 11,00 10,67
Män 19 10,58 11,21
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 46 12,63 12,82
Kvinnor 9         ..         ..
Män 37         ..         ..
Okänt Totalt 113 14,11 14,73
Kvinnor 18 14,15 14,00
Män 95 14,11 14,74

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_013_sv.html